Čo o cielenom podávaní liekov hovoria pacienti?

Caroline

Neurostimulačnú liečbu absolvuje od roku 2001
„Už v prvý deň skríningového testu som cítila okamžitú úľavu od bolesti."

Čo môžem očakávať od skúšobného skríningu?

Ak zvažujete používanie pumpy na lieky na ovládanie bolesti, pouvažujte nad absolvovaním skúšobného skríningu (nazývaného aj „skríningový test“). Na základe skúšobného skríningu získate ešte pred implantáciou zariadenia pomerne presnú predstavu o tom, aké výsledky by ste mohli dosiahnuť.

Počas skúšobného skríningu môžete:

 • Zhodnotiť, do akej miery prináša cielené podávanie liekov úľavu od bolesti
 • Vyskúšať na vlastnej koži podávanie liekov proti bolesti intratekálne (podávané priamo do tekutiny okolo chrbtice)
 • Rozhodnúť sa, či chcete absolvovať implantáciu systému na cielené podávanie liekov

Pred začiatkom skúšobného skríningu lekár odpovie na všetky vaše otázky a uistí sa, či ste oboznámení s rizikami.

Počas skúšobného skríningu môže dôjsť k výraznému zlepšeniu symptómov bolesti. Realistické očakávania sú však dôležitým predpokladom spokojnosti s akoukoľvek liečbou bolesti. O cieľoch, ktoré chcete počas liečby dosiahnuť, sa poraďte s lekárom. Majte na pamäti, že cielené podávanie liekov neodstráni primárny zdroj bolesti chrbtice ani nevylieči základné ochorenie, no môže vám pomôcť lepšie ovládať chronickú bolesť.

Čo sa deje počas skúšobného skríningu?

Skúšobný skríning absolvujete v nemocnici. Po skúšobnom skríningu s lekárom prediskutujete svoje skúsenosti s liečbou a rozhodnete sa, či je pre vás implantovateľný systém na cielené podávanie liekov vhodný.

Dva typy skúšobného skríningu

Dr. David Provenzano,

odborník na ovládanie bolesti, USA
„Pri zvažovaní, ktorý typ skúšobného skríningu absolvovať, alebo pri rozhovore s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú k dispozícii dva typy skúšobného skríningu. Prvým je skúšobná bolusová alebo jednorazová injekcia, cez ktorú podávame lieky do miechového kanála. Druhým typom je nepretržitý skúšobný skríning, pri ktorom zavádzame katéter do miechového kanála a infúzne podávame malý objem liekov do tesnej blízkosti miechy a do mozgovomiechového moku."

Existujú dve metódy skúšobného skríningu. Lekár vám odporučí metódu, ktorá najlepšie vyhovuje vašej situácii, a prediskutuje s vami riziká skríningu.

Metóda použitím bolusovej injekcie

Tento postup zahŕňa jedno alebo niekoľko injekčných podaní malého objemu liekov do intratekálneho priestoru.

Lekár môže pri tejto injekčnej metóde bežne vykonať nasledujúce kroky:

 • Budete ležať na chirurgickom stole.
 • Lekár vám môže podať lieky, ktoré vám pomôžu sa uvoľniť.
 • Chrbát vám vyčistia roztokom.
 • Budú sa monitorovať tep a dychová frekvencia.
 • Použije sa špeciálna injekčná striekačka naplnená liekmi proti bolesti. Aplikuje sa to intratekálneho priestoru miechy a vstreknú sa cez ňu lieky.
 • Po podaní injekcie budete monitorovaní až 24 hodín.

Nepretržitá infúzna metóda
Tento typ skríningového testu trvá niekoľko dní a veľmi pripomína liečbu podávanú prostredníctvom implantovanej pumpy na lieky.

Lekár môže pri nepretržitej infúznej metóde bežne vykonať nasledujúce kroky:

 • Na chirurgickom stole budete ležať na bruchu.
 • Lekár vám môže podať lieky, ktoré vám pomôžu sa uvoľniť.
 • Chrbát vám vyčistia roztokom.
 • Budú sa monitorovať tep a dychová frekvencia.
 • Na vloženie katétra sa na chrbte urobí malý rez.
 • Vo väčšine prípadov sa do chrbtice vloží dočasný katéter a pripojí sa k externej pumpe na liečbu bolesti. Presné podrobnosti vám poskytne lekár.
 • Následne sa bude do priestoru obklopujúceho miechu a naplneného tekutinou intratekálne podávať nepretržitý tok liekov.
 • Po podaní liekov sa bude monitorovať vaša reakcia.
 • V zákrokovej miestnosti môžete byť až dve hodiny a potom vás budú monitorovať až 24 hodín. Zvyšok skúšobného skríningu strávite podľa preferencií svojho lekára doma alebo v nemocnici.

Pri skúšobnom skríningu sa môžu objaviť komplikácie, napríklad krvácanie, infekcia a vedľajšie účinky liekov. Môže tiež byť potrebné vymeniť katéter. Ak v čase testu trpíte infekciou, ak je vaše telo príliš malé na umiestnenie implantovanej pumpy alebo ak ste alergickí na lieky podávané pri skríningu, nemali by ste skúšobný skríning podstupovať.

Informácie o skúšobnom skríningu

Dr. David Provenzano,

odborník na ovládanie bolesti, USA
„Ak ste sa s lekárom rozhodli absolvovať skúšobný skríning s intratekálnym podávaním liekov, nepochybne vás zaujíma, čo sa bude v deň skríningu diať."

Čo môžem očakávať po skúšobnom skríningu?

Po zákroku pôjdete na pooperačnú izbu. V oblasti chrbtice na mieste incízií môžete cítiť isté nepohodlie. Takéto nepohodlie je dočasné a odznie niekoľko hodín alebo dní po zákroku.

Ak sa pri skríningovom teste využíva injekčná metóda:

 • Pred prepustením z nemocnice prediskutujete svoju reakciu na skríningový test s lekárom. Lekára budú zaujímať tieto informácie:
  • Zmiernila sa vaša bolesť?
  • Cítili ste nejaké nepohodlie?

Ak sa pri skríningovom teste využíva nepretržitá infúzna metóda, lekár bude s vami v súvislosti s dočasným systémom hovoriť o nasledujúcich témach:

 • Ako používať externú pumpu na lieky
 • Ako sa doma starať o oblasť okolo katétra
 • Akým aktivitám a pohybom sa treba počas skríningového testu vyhýbať

Ak sa počas skríningového testu nepretržitej infúznej metódy necítite pohodlne, dočasný katéter sa môže odstrániť.

Čo môžem očakávať na konci skúšobného skríningu?

Na konci skúšobného skríningu lekár vykoná tieto kroky:

 • Odstráni dočasný katéter, ak sa používa (ak sa pri teste využíva nepretržitá infúzna metóda).
 • Prediskutuje s vami vaše skúsenosti so skúšobným skríningom.
 • Spýta sa vás, či ste boli spokojní s výsledkami.
 • Pomôže vám rozhodnúť sa, či by ste mali absolvovať implantáciu.

Svoje skúsenosti s pumpou na liečbu bolesti môžete zhodnotiť napríklad porovnaním svojej schopnosti vykonávať aktivity pred skúšobným skríningom a po ňom.

Ak sa rozhodnete absolvovať cielené podávanie liekov, vo väčšine prípadov bude po skúšobnom skríningu a pred samotnou implantáciou nasledovať čakacia lehota. Incízia na chrbte sa tak bude mať čas zahojiť a tento čas sa tiež využije na naplánovanie procedúry.

Vyhodnotenie výsledkov skúšobného skríningu

Dr. David Provenzano,

odborník na ovládanie bolesti, USA
„Jednou zo skvelých vecí na skúšobnom podávaní liekov je, že sa nemusíte ponáhľať s prechodom na implantát. Na konci skúšobného skríningu teda odstránime katéter, ak ste ho používali. Porozprávame sa o tom, či ste s ním dosahovali potrebné výsledky a či bol užitočný. A potom vám dáme čas na pouvažovanie o výsledkoch."

Aké výsledky môžem očakávať?

Cielené podávanie liekov neponúka liečbu chronickej bolesti ani žiadnych základných ochorení. Ide skôr o liečbu, ktorá vám pomáha ovládať chronickú bolesť chrbtice alebo nôh.1 – 3 V súvislosti s typom aktivít, ktoré by ste vďaka cielenému podávaniu liekov od spoločnosti Medtronic znova radi vykonávali, je užitočné stanoviť si reálne ciele.

Skôr než si budete plánovať pooperačné aktivity, poraďte sa s lekárom o typoch aktivít, ktoré pre vás môžu byť jednoduchšie po absolvovaní liečby, a až potom si začnite robiť plány na aktívnejší a plnohodnotnejší život.

Ako absolvovať skúšobný skríning?

Ak si myslíte, že by vám cielené podávanie liekov mohlo pomôcť lepšie ovládať chronickú bolesť chrbtice alebo nôh, prvým krokom je rozhovor s lekárom alebo odborníkom na ovládanie bolesti.

Odborník na ovládanie bolesti vám môže pomôcť naplánovať testovaciu liečbu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Nezabudnite sa poradiť o rizikách a výhodách skúšobného skríningu a dlhodobého cieleného podávania liekov.

Ak potrebujete pomoc pri vyhľadaní odborníka na ovládanie bolesti, použite náš nástroj na vyhľadanie strediska liečby bolesti vo svojom okolí.

Použitá literatúra

 1. Doleys DM, Brown JL, Ness T. Multidimensional outcomes analysis of intrathecal, oral opioid and behavioral functional restoration Therapy for failed back surgery syndrome: a retrospective study with 4 years’ follow-up. (Viacrozmerná analýza výsledkov intratekálnej liečby, liečby s perorálnym užívaním opioidov a liečby na obnovu behaviorálnych funkcií pri syndróme neúspešnej operácie chrbtice: retrospektívna štúdia so 4-ročnými kontrolami.) Neuromodulation. 2006; 9: 270-283.
 2. Deer T, Chapple I, Classen A, et al. Intrathecal drug delivery for treatment of chronic low back pain: report from the National Outcomes Registry for Low Back Pain. (Intratekálne podávanie liekov pri liečbe chronickej bolesti dolnej časti chrbtice: správa z Národného registra výsledkov prípadov bolesti dolnej časti chrbtice.) Pain Med. 2004; 5: 6-13.
 3. Roberts LJ, Finch PM, Goucke CR, Price LM. Outcome of intrathecal opioids in chronic non-cancer pain. (Výsledok intratekálnej liečby chronickej bolesti opioidmi u neonkologických pacientov.) Eur J Pain. 2001; 5: 353-361.