Obecné otázky ohledně cíleného podávání léků

Zeptejte se svého lékaře na metody léčby bolesti, které by vám mohly pomoci. Zvolená léčba bude záviset na typu a intenzitě bolesti a také na tom, jak bude vaše tělo na léčbu bolesti reagovat. Pokud lékař usoudí, že jste vhodným kandidátem pro terapii s cíleným podáváním léků, můžete vstoupit do screeningového zkušebního období, při kterém se zjistí, zda vám tato léčba dokáže poskytnout účinnou úlevu od bolesti.

U většiny pacientů dojde při terapii s cíleným podáváním léků od společnosti Medtronic k výraznému zmírnění bolestivých příznaků a ke zlepšení kvality života. Pro všechny typy léčby bolesti však obecně platí: abyste mohli být spokojeni s jejími výsledky, je třeba mít realistická očekávání. Terapie s cíleným podáváním léků neodstraňuje příčinu bolesti, a proto se míra snížení bolesti liší případ od případu. Terapii s cíleným podáváním léků nelze považovat za lék na chronickou bolest. Spíše je to způsob, který vám pomůže bolest zvládnout.

Systém pro cílené podávání léků vám nepřinese úlevu od jiných druhů bolesti, například bolesti hlavy, bolesti břicha, bolesti při zlomeninách atd.

Otázky ke screeningovému zkušebnímu období pro terapii s cíleným podáváním léků

To bude záviset na typu screeningové zkoušky, která je pro vás dle názoru lékaře nejvhodnější. Zkušební období může trvat pouhý den, ale i několik týdnů. V závislosti na typu screeningové zkoušky bude možná zapotřebí, abyste podstoupili zákrok trvající přibližně 1 až 2 hodiny a po něm zůstali v nemocnici na pozorování. Váš doktor vás seznámí s podrobnostmi o typu screeningové zkoušky, který pro vás považuje za nejvhodnější.

Během screeningového zkušebního období se mohou vyskytnout komplikace, mimo jiné krvácení, infekce a vedlejší účinky léků. Může být zapotřebí vyměnit katétr. Screeningovou zkoušku nesmíte podstoupit, pokud máte v tu dobu aktivní infekci, máte příliš drobnou tělesnou konstituci k přijetí implantovatelné pumpy nebo pokud jste alergičtí na screeningový lék.

To záleží na intenzitě bolesti a názoru lékaře. Lékař může vaše užívání perorálních léků proti bolesti přerušit během 1 až 2 týdnů před začátkem zkušebního období. Pokud však budete mít během zkušebního období příliš intenzivní bolesti, můžete dostat perorální léky na jejich utišení. Nesmíte změnit způsob užívání svých předepsaných léků proti bolesti, pokud se nejdřív neporadíte s lékařem.

Stupeň úlevy od bolesti se může lehce lišit. Během období rekonvalescence vám bude lékař pomalu měnit dávku léku tak, abyste dosáhli co největší úlevy od bolesti. Dávka léku totiž může být jiná než dávka používaná během screeningové zkoušky. Proto lékaře přesně informujte o svých pocitech, aby mohl vaši léčbu optimalizovat. Nalezení dávky, která dobře utlumí vaši bolest, může zabrat nějaký čas – tento proces se nazývá „titrace“ a je přirozenou součástí celého léčebného procesu.

Pokud je zkušební období úspěšné, se svým lékařem proberete vhodné termíny implantace systému.

Otázky k dlouhodobé terapii s cíleným podáváním léků

Přínosy terapie s cíleným podáváním léků od společnosti Medtronic mohou být skutečně převratné. Obecně lze říci, že pacienti po implantaci systému pro cílené podávání léků od společnosti Medtronic pociťují snížení bolestivých příznaků a zlepšení kvality života.1,2 Možné přínosy jsou zejména tyto:

 • výrazné (nejméně o 50 %) a trvalé zmírnění bolesti,1-3
 • lepší fungování a schopnost podílet se na každodenních činnostech,1,2
 • nižší potřeba perorálních léků proti bolesti,1,2
 • relativně nízký výskyt komplikací, pokud se systém používá správně.1

Navíc tato léčba:

 • je prokazatelně bezpečná a účinná, pokud se používá správně,
 • nezpůsobuje trvalé změny v míše ani v nervech,
 • podávání léků lze upravovat podle potřeby a podle úrovně aktivity,
 • nabízí možnost vyzkoušet si léčbu na krátkou dobu pro získání představy o výsledcích, ještě před implantací trvalého systému,
 • není nevratná — terapii je možné vypnout, případně lze neurostimulační systém chirurgicky vyjmout.

Implantovatelná pumpa a katétr se chirurgicky zavedou pod kůži. Hrozí chirurgické komplikace, mimo jiné infekce, únik mozkomíšního moku a bolest hlavy. Implantační zákrok nesmíte podstoupit, pokud máte v době plánovaného zákroku v těle přítomnu aktivní infekci.

Po implantaci infuzního systému se mohou vyskytnou komplikace související s prostředkem, které si mohou vyžádat revizní chirurgický zákrok. Tyto komplikace mohou způsobit podání příliš vysoké či naopak příliš nízké dávky léku, což může mít velmi vážné, či dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Mezi možné komplikace patří pohyb katétru nebo pumpy uvnitř těla nebo opotřebování skrz pokožku. U katétru se mohou objevit netěsnosti, může se roztrhnout, zkroutit nebo odpojit. Vybitá baterie nebo selhání jiné části infuzního systému může způsobit zastavení pumpy. Dále byla hlášena také přítomnost zánětlivé masy u špičky katétru, která může způsobit komplikace, včetně ochrnutí.

Více informací najdete v části Důležité informace k bezpečnosti. Přínosy a rizika této léčby rovněž proberte se svým lékařem.

Zákrok v průměru trvá přibližně 1 až 3 hodiny. Na konkrétní okolnosti a délku trvání vašeho zákroku se zeptejte svého lékaře.

Implantační zákrok se typicky provádí za celkové anestezie. Pokud byste rádi využili alternativních možností, promluvte si o tom se svým lékařem.

Každý pacient je jiný a někomu může být podle preferencí lékaře doporučeno zůstat v nemocnici.

Většinou ne. Řez se musí provést na místě, kam se bude pumpa implantovat. Jinak by se nemusela správně uchytit. Správným uchycením se pumpa zajistí na místě. To pomáhá zmírnit nepříjemné pocity a urychluje rekonvalescenci.

To závisí na vašem zdravotním stavu a na výsledcích získaných během zkušebního období. Lékař vás bude o doporučeném umístění pro katétr podrobně informovat.

Následkem zavedení jehly nebo katétru do intratekálního prostoru se může vyskytnout postpunkční bolest hlavy. Postpunkční bolest hlavy vzniká, když mozkomíšní mok (tekutina, která obklopuje míchu) prosákne z intratekálního prostoru. Bolest hlavy odezní sama nebo ji vyřeší lékař.

Léčba se začne podávat, jakmile je pumpa naplněná lékem a lék se katétrem přivede do konkrétního místa. V závislosti na tom, jaký lék dostáváte, může trvat několik dnů až týdnů, než pocítíte jeho přínosy. Během tohoto přechodového období vám může váš lékař snížit dávku jiných léků, které užíváte, nebo vám je zcela vysadit.

Lék v pumpě bude zapotřebí doplnit jednou za 6 až 26 týdnů (180 dní). Vše však bude záviset na konkrétním léku, na jeho dávce a rozměrech lékové pumpy. Doplňuje se injekčně. Během těchto návštěv může lékař dávkování léku upravit tak, aby lépe vyhovovalo vašim potřebám k mírnění bolesti.

Ano. Po implantaci může lékař měnit nastavené dávkování.

Pokud se stane, že se dostatečné úlevy od příznaků nedočkáte, obraťte se na svého lékaře. Lékař zkusí pumpu přeprogramovat a také může upravit množství podávaného léku.

Programovatelný systém cíleného podávání léků od společnosti Medtronic umožňuje celotělové vyšetření MR za splnění určitých podmínek. Před snímáním na systému MR není zapotřebí vyprázdnit lékovou pumpu. Je však nutné vědět, že magnetické pole MR skeneru způsobí dočasné zastavení motoru pumpy, a tím se na celou dobu trvání vyšetření MR přeruší infuze léku. Po vyšetření se pumpa vrátí k normální funkci. Váš lékař ověří, že se po zákroku MR obnovila normální infuze.

Ano. Při screeningové zkoušce se zjišťuje, zda je pumpa vhodným nástrojem k tlumení vaší bolesti. Lékař však přesto může lék v pumpě nahradit neaktivním sterilním fyziologickým roztokem nebo může systém chirurgicky odebrat.

Léková pumpa SynchroMed® II je široká 8,6 cm a má tloušťku 2,5 cm.

Pumpa se zavádí blízko k povrchu kůže, aby k ní bylo možné snadno přistupovat při doplňování. Pod přiléhavým oděvem může být viditelná jako malá vyboulenina. Pumpa však nemusí být pod oděvem vůbec nápadná. Vše závisí na tvaru a rozměrech vašeho těla, místě implantace pumpy a na její velikosti.

Někteří lékaři volí pro náplň lékové pumpy léky na bázi opioidů. S užíváním jakýchkoli léků proti bolesti na bázi opioidů jsou spojena určitá rizika.

Pokud vám to působí starosti, můžete se na nás obrátit, nebo si domluvit schůzku se svým lékařem. Pokud chcete vyhledat odborníka na léčbu bolesti ve svém okolí, využijte náš nástroj Vyhledat středisko pro léčbu bolesti

 

Literatura

 1. Deer T, Chapple I, Classen A, et al. Intrathecal drug delivery for treatment of chronic low back pain: report from the National Outcomes Registry for Low Back Pain. Pain Med. 2004;5: 6-13.
 2. Roberts LJ, Finch PM, Goucke CR, Price LM. Outcome of intrathecal opioids in chronic non-cancer pain. Eur J Pain. 2001;5: 353-361.
 3. Doleys DM, Brown JL, Ness T. Multidimensional outcomes analysis of intrathecal, oral opioid and behavioral functional restoration Therapy for failed back surgery syndrome: a retrospective study with 4 years’ follow-up. Neuromodulation. 2006;9: 270-283.

Zajímá vás, co o pumpách proti bolesti říkají odborníci? Níže si přečtěte odpovědi na časté otázky ohledně terapie s cíleným podáváním léků. Odpovídají odborníci na léčbu bolesti, kteří mají více než 5leté zkušenosti se systémy léčby chronické bolesti od společnosti Medtronic.

Lékaři uvedení na této stránce jsou placenými poradci společnosti Medtronic. Společnost Medtronic se jich zeptala na jejich zkušenosti s neurostimulací.

Dr. Grigsby
Dr. Grigsby
Dr. Hesseltine
Dr. Hesseltine
Dr. Provenzano
Dr. Provenzano
Dr. Wellington
Dr. Wellington

Odborníci na léčbu bolesti odpovídají na otázky ohledně terapie s cíleným podáváním léků

Dr. Provenzano odpovídá:
Je přirozené, že pacienti mají obavy z přítomnosti cizího předmětu ve svém těle. Myslím, že je záhodno na tyto obavy odpovědět. Pravda je, že v této zemi i na celém světě žijí miliony lidí s implantovanými pomůckami – ať už se jedná o srdeční stimulátory nebo totální náhrady kyčelních či kolenních kloubů. Víme, že pro většinu lidí jsou tyto pomůcky nanejvýš vhodné a přínosné.

Samozřejmě jsou s implantovanými přístroji spojeny i určité povinnosti a rizika. Je nezbytné, aby byli pacienti s těmito riziky dobře obeznámeni. Neméně důležité je, aby poskytovatelé zdravotní péče i pacienti vynaložili veškeré úsilí, aby implantované zařízení používali co nejzodpovědněji.

Dr. Grigsby odpovídá:
Svým pacientům připomenu, že se v dnešní době používají miliony implantovaných zařízení. Společnost Medtronic pravidelně testuje bezpečnost svých přístrojů určených k implantaci do těla. A většina osob snáší tuto implantaci dobře. Samozřejmě vždy existují rizika, ale společnost Medtronic i váš lékař udělají všechno pro to, aby jim zabránili.

Dr. Grigsby odpovídá:
Toto se vztahuje spíše k prostředkům uvolňujícím léky, neboť jejich pumpa je větší než neurostimulátor. Technologie pokročila úžasně kupředu a přístroje jsou díky tomu daleko menší než kdy dřív. U mnoha pacientů nejsou takto drobná zařízení vůbec vidět. Většinou je umístíme do oblasti pod opaskem kalhot, která je vždy zakryta oblečením a kde je přístroj nejméně nápadný.

Dr. Hesseltine odpovídá:
Tato zařízení jsou určena pro pacienty, u kterých selhaly tradičnější způsoby léčby. K této léčbě se však neuchylujeme jako k poslední možnosti, ale také ji nepoužíváme jako léčbu první linie. Tato zařízení jsou určena k dlouhodobému používání. Nejprve doporučujeme vyzkoušet metody, jako je masáž, fyzioterapie, chiropraxe, akupunktura, léky atd., které jsou neinvazivní a méně nákladné. Pokud jsou tyto přístupy bezvýsledné, je vhodné začít uvažovat o neurostimulačních prostředcích nebo prostředcích s uvolňováním léků.

Nejprve určíme druh bolesti a podle toho stanovíme, zda bude vhodné zkusit neurostimulační léčbu nebo léčbu s uvolňováním léků. Neurostimulace je namířena proti bolesti spojené s nervy v končetinách nebo trupu. Může být například řešením pro pacienta s chronickou bolestí zad nebo nohou, u kterého neměla operace zad žádný výsledek. Léčba s uvolňováním léků je vhodnější pro široce rozšířenou bolest. Pokud je třeba rozhodnout, jakou léčbu zkusit jako první, volím vždy neurostimulační léčbu.

Dr. Wellington odpovídá:
U vhodně vybraných pacientů může být léčba velice účinná. Za svou praxi mohu říct, že úspěšnost v případě míšní stimulace je minimálně 75%. Úspěšnost léčby s uvolňováním léku je rovněž velmi vysoká. Mé zkušenosti s léčbou s uvolňováním léku se vlastně netočí kolem otázky Bude to fungovat?” Spíše se zaměřuji na to, kdy a při jaké dávce léčba zabere.

U mnoha případů došlo po implantaci neurostimulačního prostředku nebo prostředku s uvolňováním léku k velmi výraznému ztišení bolesti a dramatickému zlepšení kvality života. Kvalita života, schopnost normálně fungovat a pracovat a podílet se na rodinném životě – ve všech těchto oblastech byl zaznamenán významný posun k lepšímu. Tyto vyspělé možnosti léčby umožňují lepší kontrolu bolesti a díky tomu mohou pacienti v mnoha případech omezit užívání perorálních léků proti bolesti nebo od něj zcela upustit. Pacienti se vrací do mé ordinace se slovy, že jakmile přestali užívat perorální léky proti bolesti, jejich zamlžené vnímání se znovu rozjasnilo. Pacienti, kteří dříve nevycházeli z domu, zvládnou nyní chodit do obchodů nebo do kostela. Tito lidé se v podstatě vrací k plnohodnotnému způsobu života. To je úžasné.

Dr. Hesseltine odpovídá:
Vysvětlím jim, že si mohou léčbu nejprve vyzkoušet. Místo chirurgického řezu použijeme spinální injekci, což pravděpodobně již někdy dříve podstoupili. Pacienti často doufají, že se objeví nový zákrok nebo léčba, které budou ještě lepší než tato možnost. Proto se jim zamlouvá, že tento zákrok není nezvratný. Neurostimulátor nebo pumpu pro uvolňování léku je možné chirurgicky vyjmout, pokud pacientovi nevyhovuje nebo se pacient rozhodne vyzkoušet léčbu jinou.

Pacientům také navrhnu, aby si před svým rozhodnutím promluvili s někým, kdo má neurostimulační systém nebo systém pro cílené podávání léku již implantovaný. Prostřednictvím programu delegátů společnosti Medtronic se mohou pacienti spojit s dobrovolníky, kteří s léčbou již žijí a kteří jsou ochotni sdílet své zkušenosti.

Dr. Grigsby odpovídá:
Při terapii s cíleným podáváním léků se léky proti bolesti přivádí přímo k páteři. Do obalu s míšním mokem zavedeme malinkou hadičku a druhým koncem ji připojíme k přístroji nacházejícímu se těsně pod kůží. Z této pumpy neustále odkapává lék proti bolesti a je přiváděný hadičkou až k míše. Tím, že se lék proti bolesti dostává přímo na místo, kde má působit, je možné dosáhnout výrazné úlevy od bolesti i při poměrně nepatrných dávkách. Podávání léku skrz míchu má méně vedlejších účinků než stejně účinná dávka opiátů podávaná perorálně, pomocí náplasti nebo intravenózně. Je to díky tomu, že lék proti bolesti zůstává pouze v páteřním kanálu. Na rozdíl od systémového podávání léku nehrozí zácpa ani krátkodobé výpadky paměti.

Dr. Wellington odpovídá:
Terapie s cíleným podáváním léku vyžaduje výrazně nižší dávky léčiv. I tyto poměrně nižší dávky léků proti bolesti mohou mít výrazné účinky na tišení bolesti díky tomu, že léky jsou přiváděny přímo k míšním receptorům pro vnímání bolesti. Perorálně podávané opioidy mohou mít nepříjemné vedlejší účinky, kterým lze při nižších dávkách cíleně podávaného léku často předejít. Dalším přínosem je, že pumpu lze programovat. Nastavení pumpy pro léčbu bolesti je tedy možné v případě, že se bolest změní, dle potřeby upravit. Odborník na léčbu bolesti může navíc naprogramovat pumpu tak, aby bylo možné podávání zvýšených dávek léku proti bolesti v určitých denních dobách, kdy může bolest zesilovat v důsledku provádění některých činností. Pacienti díky tomu budou mít více kontroly pro případ, že se bolest zhorší. Infuzní pumpy SynchroMed® jsou kompatibilní pro celotělová vyšetření MR za splnění určitých podmínek.

Dr. Provenzano odpovídá:
V případě, že je pacientovi během screeningového testování podána příliš vysoká nebo příliš nízká dávka léku, monitorujeme výskyt vedlejších účinků. Sledujeme hladiny kyslíku a srdeční tep, zda se neobjeví příznaky poukazující na možné komplikace. Předávkování nebo nedostatečné dávkování může nastat i během dlouhodobé léčby. Mezi další rizika spojená se screeningovým testováním a dlouhodobým implantátem patří krvácení, infekce a poškození nervů. Stálým rizikem je postpunkční bolest hlavy jako důsledek vpichu jehly do páteřního kanálu. U dlouhodobého implantátu mohou navíc vzniknout problémy s pumpou nebo katétrem, které mohou vyžadovat nápravný chirurgický zákrok.

Dr. Hesseltine odpovídá:
Stejně jako u každého jiného chirurgického zákroku hrozí i zde určitá rizika, mimo jiné riziko infekce. V případě infekce dané oblasti může být zapotřebí systém odstranit. V místě řezu nebo v místě vložení prostředku můžete cítit bolest nebo nepříjemné pocity. Při zákroku se zavádí jehla do oblasti páteře, což může způsobit poškození míchy a následné poškození nebo paralýzu nervů. Je to velmi ojedinělé, ale přesto zde toto riziko existuje. Také může dojít k nárůstu granulomu nebo zánětlivé masy v okolí špičky katétru. Tato hmota může začít tlačit na míchu, což si může vyžádat záchranný chirurgický zákrok či dokonce způsobit ochrnutí. Prostředek je velmi spolehlivý, ale přesto hrozí riziko selhání hardwaru.

Dr. Provenzano odpovídá:
Jedna z otázek, které byste si měli klást, je: Co mohu očekávat od implantovaného systému pro podávání léku? Naším cílem je zmírnit bolest, omezit vedlejší účinky na minimum a pomoci vám vykonávat činnosti, kterým se rádi věnujete. Je však nezbytně nutné, abyste si důsledně uvědomovali následující skutečnost: žádná metoda léčby chronické bolesti není dokonalá. Tyto léčby slouží ke ztišení bolesti a zlepšení každodenního fungování. Jakmile budete mít implantovaný systém s cíleným podáváním léků, budeme společně hledat správnou dávku, která pro vás bude optimální. V tomto období bude třeba vaší trpělivosti. Také budeme potřebovat, abyste nám dovolili pomoci vám při hledání té správné dávky.