Jak bude implantace systému pro cílené podávání léku probíhat

Pokud se se svým lékařem rozhodnete využít lékovou pumpu jako součást léčby chronické bolesti, systém vám bude implantován při chirurgickém zákroku. Tento zákrok se nejčastěji provádí v nemocnici nebo ambulantním chirurgickém středisku.

Pumpa SynchroMed® II je k dispozici ve dvou velikostech, 20 ml a 40 ml, aby bylo možné vyhovět rozdílným požadavkům a plánům na doplňování. Lékař rozhodne, jaký rozměr je pro vás vhodnější.

Velikosti pumpy SynchroMed II

Prohlédněte si dvě možné velikosti pumpy SynchroMed® II.

Před zákrokem se se svým lékařem dohodnete, kam v břišní oblasti se léková pumpa umístí, aby to pro vás bylo pohodlné.

Během zákroku:

 • Položíme vás na operační stůl na sále, pravděpodobně na bok.
 • Implantační zákrok se obvykle provádí za celkové anestezie.
 • Lékař provede řez (přibližně 15 cm dlouhý) v břišní oblasti. Sem se umístí pumpa.
 • Lékař vytvoří podkožní kapsu dostatečně velkou na uložení pumpy. Tato kapsa se bude nacházet v břišní oblasti.
 • V zádové oblasti se provede druhý řez (přibližně 5 až 8 cm dlouhý). Tímto řezem se do intratekálního prostoru zavede jeden konec katétru.
 • Druhý konec katétru se vede tunelem pod kůží a připojí se k pumpě. Tím je implantovaný systém kompletní.
 • Jsou-li léková pumpa a katétr ve správné poloze, lékař uzavře řez a dokončí chirurgický zákrok.
 • Tento zákrok trvá přibližně 1 až 3 hodiny.
 • Délka vašeho pobytu v nemocnici bude závislá na rozhodnutí vašeho lékaře a běžných nemocničních postupech.

Rizika cíleného podávání léků

Implantovaná léková pumpa a katétr se chirurgicky umisťují pod povrch kůže. Hrozí chirurgické komplikace, mimo jiné infekce, únik mozkomíšního moku a bolest hlavy. Implantační zákrok nesmíte podstoupit, pokud máte v době plánovaného zákroku v těle přítomnu aktivní infekci.

Po implantaci infuzního systému se mohou vyskytnou komplikace související s prostředkem, které si mohou vyžádat revizní chirurgický zákrok. Tyto komplikace mohou způsobit podání příliš vysoké či naopak příliš nízké dávky léku, což může mít velmi vážné, či dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Mezi možné komplikace patří pohyb katétru nebo pumpy uvnitř těla nebo opotřebování skrz pokožku. U katétru se mohou objevit netěsnosti, může se roztrhnout, zkroutit nebo odpojit. Vybitá baterie nebo selhání jiné části infuzního systému může způsobit zastavení pumpy. Dále byla hlášena také přítomnost zánětlivé masy u špičky katétru, která může způsobit komplikace, včetně ochrnutí.

Další informace k bezpečnosti naleznete v části Důležité informace k bezpečnosti. Možné přínosy a rizika této léčby proberte vždy se svým lékařem.

Rozhodnutí jednoho pacienta přistoupit k dlouhodobé terapii s cíleným podáváním léků

Rob

Terapie s cíleným podáváním léků od roku 2005
„Sami poznáte, zda ten další krok stojí za to, nebo ne.“"

Jak budou probíhat první týdny rekonvalescence

Období rekonvalescence po zavedení terapie trvá většinou 6–8 týdnů. Z počátku můžete vnímat nepříjemné pocity a omezení pohyblivosti. Poslouchejte své tělo a dodržujte pokyny lékaře.

Až uplyne několik týdnů, můžete vyzkoušet některé své oblíbené činnosti, například si vyjít na procházku, vyjet si na výlet na kole, vyrazit do kina nebo na fotbalový zápas (jako divák). Konzultujte s lékařem další činnosti, kterým byste se chtěli věnovat, a další mety, kterých byste chtěli dosáhnout.

Co lze očekávat od dlouhodobé terapie s cíleným podáváním léků

Dr. David Provenzano

Odborník na léčbu bolesti, USA
„Je nezbytně nutné, abyste si důsledně uvědomovali následující skutečnost: žádná metoda léčby chronické bolesti není dokonalá. Tyto léčby slouží ke ztišení bolesti a zlepšení každodenního fungování.“"

Změna nastavené léčby bolesti

myPTM Personal Therapy Manager for Targeted Drug Delivery
Osobní aplikátor léčby myPTM pro cílené podávání léků

Lékař použije počítačový programátor ve své ordinaci a pomocí něj naprogramuje nastavení pumpy. Intenzita bolesti se může během různých činností nebo v určitých denních dobách změnit. Z toho důvodu je možné nastavit si dávku nebo program podle svých vlastních potřeb, a tím postupně dosáhnout nejlepší možné úlevy od bolesti. Aby vám například bolest nenarušovala spánek, můžete pumpu naprogramovat, aby během noci aplikovala více léku proti bolesti. Lékaře přesně informujte o svých dojmech a pocitech, aby mohl vaši léčbu bolesti optimálně upravit.

Pokud to váš lékař předepíše, můžete dostat dálkové ovládání, které je vyobrazeno zde, a jeho pomocí zvládat nepředvídatelné bolesti. Ruční osobní aplikátor léčby myPTM® komunikuje s lékovou pumpou SynchroMed II a v případě potřeby si můžete jeho prostřednictvím aplikovat zvýšenou dávku léku proti bolesti v rámci mezí nastavených lékařem. Pak se budete moci lépe věnovat tomu, co je pro vás v životě nejdůležitější.

Jak bude probíhat návštěva k doplnění pumpy

Během návštěvy k doplnění pumpy lékař vyhodnotí vše příznaky, zkontroluje, zda systém podávání léku funguje správně, a ověří, že dostáváte vhodnou léčbu.

Pomocí jehly zavedené přes kůži lékař vyprázdní lékovou pumpu SynchroMed II. Poté pumpu znovu naplní lékem. Tento zákrok je poměrně rychlý a bezbolestný. Návštěva k doplnění léku trvá průměrně 35 až 45 minut. Jak často bude třeba pumpu doplňovat, bude záviset na vašem konkrétním dávkovacím plánu a velikosti lékové pumpy.

Jak vypadá každodenní život s terapií s cíleným podáváním léků

Zeptejte se svého lékaře, jaké druhy činností pro vás mohou být při terapii s cíleným podáváním léků nejvhodnější. Připravte si plán činností, které jsou pro vás nejvíce důležité. Během dlouhodobé terapie s cíleným podáváním léků je důležité stanovit si cíle.

Až budete mít systém s cíleným podáváním léků implantovaný, svému lékaři ihned zavolejte, pokud:

 • pocítíte silnější nebo neobvyklou bolest,
 • povšimnete si změn v účinnosti léčby bolesti,
 • myslíte si, že potřebujete zvýšit intenzitu léčby,
 • zazní alarm pumpy.