Jaké jsou přínosy terapie s cíleným podáváním léků?

Přínosy terapie s cíleným podáváním léků od společnosti Medtronic mohou být skutečně převratné. Obecně lze říci, že se u pacientů po přijetí terapie snižují bolestivé příznaky a zlepšuje se kvalita života.1,2 Terapie s cíleným podáváním léků od společnosti Medtronic je spojena s řadou výhod:

 • Výrazné a trvalé zmírnění bolesti:1-3 54 % pacientů trpících chronickou bolestí zad a s implantovaným systémem podávání léků (n = 134) dosáhlo po 12 měsících snížení bolestivosti zad o 46 % při srovnání s výchozím stavem.1
 • Lepší fungování a schopnost podílet se na každodenních činnostech:1,2 12 měsíců po implantaci systému podávání léků popsalo 87 % pacientů svou kvalitu života jako dobrou až výbornou.1
 • Nižší potřeba perorálních léků proti bolesti:1,2 65,1 % pacientů trpících chronickou bolestí zad (n = 108) a s implantovaným systémem podávání léků omezilo nebo vysadilo užívání opioidních léčiv 6 měsíců od přijetí implantátu. Pouze 11,9 % pacientů (n = 75) navýšilo užívání těchto léčiv 12 měsíců od přijetí implantátu.1
 • Relativně nízký výskyt komplikací, pokud se systém používá správně: 15,4 % pacientů s chronickou bolestí zad a s implantovaným systémem podávání léků (n = 134) vyžadovalo chirurgickou nápravu jedné nebo více potíží za období 12 měsíců.1

Dále tato léčba:

 • Je prokazatelně bezpečná a účinná, pokud se používá správně.
 • Nezpůsobuje trvalé změny v míše či nervech.
 • Podávání léků lze upravovat podle úrovně aktivity a podle výskytu bolestí.
 • Nabízí možnost vyzkoušet si léčbu na krátkou dobu, ještě než se rozhodnete pro dlouhodobou verzi.
 • Není nevratná — systém pumpy je možné vypnout, případně i chirurgicky vyjmout.

Jaká jsou rizika terapie s cíleným podáváním léků?

Léčebné metody od společnosti Medtronic jsou vyvíjeny v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními normami. Stejně jako u jiných zákroků hrozí i zde rizika, která je třeba před vlastním rozhodnutím pečlivě zvážit.

 • Mohou se vyskytnout komplikace spojené s chirurgickým zákrokem, mimo jiné infekce, únik mozkomíšního moku a bolesti hlavy. Implantační zákrok nesmíte podstoupit, pokud máte
 • v době plánovaného zákroku v těle přítomnu aktivní infekci.
 • Po implantaci infuzního systému se mohou vyskytnou komplikace související s prostředkem, které si mohou vyžádat nápravný chirurgický zákrok. Mezi možné komplikace patří pohyb katétru nebo pumpy uvnitř těla nebo opotřebování skrz pokožku a u katétru se mohou objevit netěsnosti, může se roztrhnout, zkroutit nebo odpojit.
 • Tyto komplikace mohou vést k podání příliš vysoké či naopak příliš nízké dávky léku, což může mít velmi vážné, či dokonce život ohrožující účinky, pokud se rychle a zodpovědným způsobem neprovede náprava.
 • Vybitá baterie nebo selhání jiné části infuzního systému může způsobit zastavení pumpy.
 • Dále byla hlášena také přítomnost zánětlivé masy u špičky katétru, která může způsobit komplikace, včetně ochrnutí.

Všechna tato rizika a pravděpodobnost jejich výskytu proberte se svým lékařem. Lékař vám v souvislosti s těmito rizika vysvětlí i přínosy terapie s cíleným podáváním léků.

Další podrobnosti naleznete v části Důležité informace k bezpečnosti.

Jaké jsou výhody oproti jiným způsobům léčby?

Terapie s cíleným podáváním léků nabízí oproti jiným způsobům léčby chronické bolesti několik výhod:

 • Na rozdíl od ostatních terapií či zákroků pro léčbu chronické bolesti si můžete cílené podávání léků vyzkoušet ještě před jejím nasazením v rámci dlouhodobé léčby a zjistit tak, jak vám pomáhá s tlumením bolesti.
 • Na rozdíl od operace zad nemusí být tento zákrok trvalý. Systém je možné vypnout nebo chirurgicky vyjmout, pokud se rozhodnete, že vám tato léčba nevyhovuje.
 • Na rozdíl od perorálních léčiv, která se dostávají do krevního oběhu a tím i do celého těla, se při této terapii lék přivádí přímo do tekutiny, ve které je uložena mícha. Díky tomu se může snížit výskyt vedlejších účinků, jako je nevolnost a zácpa.6-9
 • Terapie s cíleným podáváním léků může přinést úlevu, i pokud jiné možnosti léčby – například perorální opioidy – selhaly.4

Proč bych si měl/a vybrat lékovou pumpu od společnosti Medtronic?

Vy i váš lékař máte na výběr z několika společností, které nabízejí terapii s cíleným podáváním léků proti chronické bolesti. Je důležité, abyste si o těchto společnostech zjistili více informací a také se informovali o tom, jaké mají s vývojem této terapie zkušenost.

Zde jsou některá důležitá fakta, jež je dobré vědět o společnosti Medtronic, která již mnoho let dodává špičková řešení pro terapie s cíleným podáváním léků:

 • Společnost Medtronic je celosvětovou špičkou v oblasti lékařských technologií.
 • Společnost Medtronic dokázala díky terapii s cíleným podáváním léků proměnit život tisícům lidí trpících chronickou bolestí.
 • Technologii cíleného podávání léků vyvinula jako první právě společnost Medtronic.
 • Systém cíleného podávání léků od společnosti Medtronic umožňuje (za splnění určitých podmínek) celotělové vyšetření na systému MR.
 • Pouze společnost Medtronic vyvinula osobní aplikátor léčby, který pacientům nabízí větší kontrolu a umožňuje jim aplikovat si v případě potřeby zvýšenou dávku léku proti bolesti v rámci mezí nastavených lékařem.
 • Lékaři i pacienti se mohou spolehnout na nejrozsáhlejší dostupnou informační síť od společnosti Medtronic — ve více než 120 zemích po celém světě můžete najít lékaře, kteří jsou obeznámeni s léčbou chronické bolesti vyvinutou společností Medtronic.

Literatura

 1. Deer T, Chapple I, Classen A, et al. Intrathecal drug delivery for treatment of chronic low back pain: report from the National Outcomes Registry for Low Back Pain. Pain Med. 2004;5: 6-13.
 2. Roberts LJ, Finch PM, Goucke CR, Price LM. Outcome of intrathecal opioids in chronic non-cancer pain. Eur J Pain. 2001;5: 353-361.
 3. Doleys DM, Brown JL, Ness T. Multidimensional outcomes analysis of intrathecal, oral opioid and behavioral functional restoration Therapy for failed back surgery syndrome: a retrospective study with 4 years’ follow-up. Neuromodulation. 2006;9: 270-283.
 4. Brogan SE. Intrathecal Therapy for the Management of Cancer Pain. Curr Pain Headache Rep. 2006;10: 254-259.
 5. Gerber HR. Intrathecal morphine for chronic benign pain. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2003;17: 429-442.
 6. Nance P, Meythaler J. Intrathecal drug Therapy. Phys Med Rehabil Clin N Am. 1999;10:385-401, viii-ix.
 7. Ruan X. Drug-related side effects of long-term intrathecal morphine Therapy. Pain Physician. 2007;10: 357-366.
 8. Smith TJ, Swainey C, Coyne PJ. Pain management including intrathecal pumps. Curr Pain Headache Rep. 2005;9: 243-248.
 9. Winkelmuller M, Winkelmuller W. Long-term effects of continuous intrathecal opioid treatment of chronic pain of nonmalignant etiology. J Neurosurg. 1996;85: 458-467.