Na co se mám lékaře zeptat ohledně možností léčby?

Je dobré přijít na schůzku s představou, co chcete probírat, mimo jiné svůj stav, dostupné možnosti léčby a jejich klady a zápory. Pokud lékař není obeznámen s dostupnými možnostmi léčby chronické bolesti, požádejte o odeslání k odborníkovi.


Zdroje dalších informací o míšní stimulaci

Pokud chcete se svým lékařem probírat míšní stimulaci, je dobré rozšířit své znalosti této léčby a připravit si nějaká témata, která byste chtěli během konzultace prodiskutovat. Níže jsou kontakty na zdroje, které můžete při přípravě použít.

  • British Pain Society je nezávislé odborné lékařské uskupení, které vydává doporučení pro pacienty i odborníky ze zdravotnictví.
  • National Institute for Health and Care Excellence (NICE) je nezávislá organizace, která vydává národní směrnice, normy a informace pro kvalitní zdravotní a sociální péči v Anglii a Walesu. V listopadu 2008 NICE schválila použití míšní stimulace k léčbě neuropatické bolesti (TAG 159). To znamená, že národní zdravotní služba (NHS) má dle zákona povinnost financovat a poskytovat přístup dospělým pacientům s chronickou bolestí neuropatického původu, kteří:
    • Cítí trvalou chronickou bolest (alespoň 50 mm na vizuální analogové škále bolesti s rozsahem 0–100 mm) po dobu alespoň 6 měsíců a vzdorující řádné standardní léčbě, a 
    • V rámci hodnocení vhodnosti dosáhli uspokojivých výsledků při zkušební stimulaci, a 
    • Cítí trvalou chronickou bolest (alespoň 50 mm na vizuální analogové škále bolesti s rozsahem 0–100 mm) po dobu alespoň 6 měsíců a vzdorující řádné standardní léčbě

Přečtěte si o výsledném hodnocení technologie pro léčbu chronických neuropatických bolestí pomocí míšní stimulace

Zjistěte více informací o institutu NICE a o významu vodítek pro hodnocení technologií (Technology Appraisal Guidance)