Pokud se vám za posledních šest měsíců nepodařilo najít účinný způsob, jak dosáhnout úlevy od chronické bolesti, nebo vám jiné metody léčby způsobovaly nepříjemné vedlejší účinky, řešením pro vás může být míšní stimulace (neboli neurostimulační léčba).1,2

Co říkají pacienti o neurostimulaci

Daniel

Neurostimulační systém implantován panem Sivakumarem, konzultujícím neurochirurgem
„Zkouška je opravdu velmi jednoduchá záležitost. Jde jen o to zjistit, zda tahle léčba zabere.“"

Seznamte se se skutečnými životními příběhy dalších pacientů

Co mohu od screeningové zkoušky očekávat?

Pokud uvažujete, že ke zmírnění bolesti vyzkoušíte míšní stimulaci, popřemýšlejte také o tom, zda nejprve nepodstoupíte screeningovou zkoušku („screeningový test“). Ze screeningové zkoušky získáte reálnou představu o výsledcích a možnostech této léčby ještě před implantací prostředku.

Během zkoušky můžete:

 • Zjistit, jak účinně vám pomáhá míšní stimulátor od bolesti při různých činnostech.
 • Vyzkoušet si, jak systém funguje a jak tato léčba působí.
 • Rozhodnout se, zda chcete přejít na dlouhodobou léčbu.

Jak zkušební období míšní stimulace probíhá?

Screeningová zkouška

Profesor Sam Eldabe
James Cook University Hospital, Middlesbrough, Velká Británie

"Z pohledu pacienta je možnost vyzkoušet si léčbu před tím, než se pro ni rozhodne, nanejvýš praktická."

Screeningová zkouška míšní stimulace trvá několik dní. V nemocnici podstoupíte zákrok a poté se vrátíte domů, kde budete moci vyzkoušet účinky léčby na vlastní kůži. Zjistíte, jak dobře vyhovuje vašim požadavkům na ztišení bolesti.

Dočasný systém se skládá ze tří částí:

 • Externí neurostimulátor, který vytváří slabé elektrické impulzy a nosí se na opasku.
 • Screeningový kabel, který se připojuje k tenkým izolovaným drátkům uloženým v epidurálním prostoru v páteři a který přivádí elektrické impulzy z neurostimulátoru k nervům vedoucím podél míchy.
 • Ručně ovládaný bezdrátový programátor, který funguje jako dálkové ovládání a umožňuje vám upravovat hladiny stimulace.

Jak dočasný systém funguje

V tomto krátkém videu se dozvíte, jak zkušební systém funguje.

Co mohu během zákroku očekávat?

Zákrok pro screeningovou zkoušku se provádí v nemocnici. Je možné, že se budete moci vrátit domů ještě ten samý den, kdy proběhne zákrok.

Obecný lékařský postup při tomto zákroku:

 • Abychom vám zákrok ulehčili, můžeme vám podat lokální anestetika.
 • Položíte se břichem dolů na operační stůl.
 • Záda vám očistíme pomocí roztoku.
 • Použijeme speciální jehlu, která se používá při epidurální anestezii. Do epidurálního prostoru však namísto vstříknutí léčiv zavedeme velmi tenké drátky neboli „sondy“.
 • Lékař zkontroluje polohu sond v epidurálním prostoru za pomoci skiaskopie (rentgen).
 • Sondy se připojí ke screeningovému kabelu a následně k externímu neurostimulátoru.
 • Lékař se vás zeptá, jak a kde vnímáte stimulaci, aby se ujistil, že sondy jsou umístěné správně.
 • Tyto sondy budou zajištěny na místě po celou dobu trvání zkušebního období.
 • Převezeme vás na pooperační pokoj, kde počkáte, dokud nebudete připraveni jít domů.

Provedení zákroku většinou trvá 30 až 90 minut.

Co mohu po zákroku očekávat?

Poté, co lékař dokončí zákrok, vám zdravotnický tým naprogramuje externí neurostimulátor tak, aby vám poskytoval co nejlepší možnou úlevu od chronické bolesti zad nebo dolních končetin.

Naučíme vás, jak měnit nastavení neurostimulátoru pomocí dálkového ovládání, abyste si sami zvládli co nejúčinněji ztišit bolest zad nebo dolních končetin, až budete v rámci zkušebního období propuštěni domů.

Než nemocnici opustíte, lékař nebo zdravotní sestra vám předají následující pokyny:

 • Jak používat ruční programátor.
 • Jak pečovat o oblast kolem sond.
 • Jakým činnostem a pohybům se během zkušebního období vyhnout.

V operované oblasti zad možná budete vnímat nepříjemné pocity, to je však po chirurgickém zákroku normální. Tyto nepříjemné pocity by měly během několika dní po zákroku odeznít, přesná doba však závisí na konkrétním zákroku.

Jak používat dočasný neurostimulační systém doma

Po zákroku vás na několik dní pustíme s dočasným neurostimulačním systémem domů. Pokud budete mít během této doby jakékoli obavy nebo dotazy, zatelefonujte svému lékaři.

Během pobytu doma vám doporučujeme vrátit se k běžným činnostem. Poté budete moci se svým lékařem zhodnotit, jak účinně vám míšní stimulace pomáhá tlumit bolest.

Lékař bude chtít vědět, zda stimulace během zkoušky:

 • Tlumí bolest.
 • Zlepšuje vaši schopnost provádět každodenní činnosti.
 • Umožňuje vám snížit dávky léků proti bolesti nebo je zcela vysadit.
 • Umožňuje vám lépe spát.

Pro vašeho lékaře a jeho případná další rozhodnutí stran vaší léčby bude velmi přínosné, budete-li u sebe výsledky míšní stimulace sami sledovat a zaznamenávat.

U některých pacientů nemusí být úleva od bolesti postačující. V takovém případě zkuste s pomocí lékaře upravit nastavení systému. Změnou těchto nastavení můžete během screeningového zkušebního období dosáhnout lepší úlevy od bolesti.

Během zkušebního období vám může lékař nařídit, abyste omezili některé činnosti, například:

 • sprchování, koupání nebo ponoření se do vody (můžete se umývat pomocí žínky),
 • aktivity s vyšší fyzickou zátěží,
 • zdvihání břemen těžších než 2 kilogramy,
 • natahování se vzhůru, otáčení se ze strany na stranu, protahování se, šplhání nebo přílišné napínání,
 • předklánění se dopředu, dozadu nebo ze strany na stranu,
 • příliš dlouhá chůze do schodů nebo příliš dlouhé sezení na jednom místě,
 • pohlavní styk,
 • používání silnoproudých zařízení nebo těžkých strojů,
 • zásahy v oblasti zad prováděné chiropraktikem nebo poskytovatelem zdravotní péče.

Samozřejmě stále platí, že zkušební období představuje pouze dočasný zásah do těla. Pokud vám systém jakkoli nevyhovuje, lze jej odstranit.

Během screeningové zkoušky se mohou vyskytnout komplikace, mezi které může patřit i infekce nebo pohyb sond uvnitř epidurálního prostoru. Možné přínosy a rizika screeningové zkoušky proberte se svým lékařem.

Co mohu po screeningovém testu očekávat?

Na konci zkušebního období vás čeká následující:

 • Lékař odstraní celý dočasný neurostimulační systém nebo jeho část.
 • Pohovoří si s vámi o vašich pocitech během zkušebního období.
 • Zeptá se, zda jste byli s výsledky míšní stimulace spokojeni.
 • Pomůže vám s rozhodnutím, zda přistoupit k dlouhodobé léčbě.

Pokud se rozhodnete přistoupit k dlouhodobé míšní stimulaci, v některých případech může být mezi koncem screeningové zkoušky a implantačním zákrokem určitá čekací doba. Během této doby se zhojí místo vpichu jehly na zádech a naplánujeme s vámi implantační zákrok.

Jaké výsledky mohu očekávat?

Míšní stimulací se chronická bolest zad nebo dolních končetin ani nemoc, která bolest způsobuje, nevyléčí. Je to spíše způsob, který vám pomůže s dlouhodobým zvládáním chronické bolesti zad či dolních končetin.1,2

Je dobré klást si realistické cíle, co se týče činností, které byste rádi byli schopni – s pomocí systému míšní stimulace od společnosti Medtronic – opět vykonávat. Se svým lékařem proberte, jaké druhy činností smíte vykonávat a které činnosti pro vás budou díky míšní stimulaci nejvhodnější. Poté si vyberte, kterým z nich se chcete věnovat.

Jak zjistím, zda jsem pro zkušební systém vhodným kandidátem?

Pokud máte pocit, že by vám mohla míšní stimulace pomoci lépe zvládat chronickou bolest zad nebo dolních končetin, nejprve si promluvte se svým lékařem nebo odborníkem na léčbu bolesti.

Odborník na léčbu bolesti vám pomůže vybrat způsob otestování této léčby, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Je důležité pohovořit si také o rizicích a přínosech screeningové zkoušky a zavedení dlouhodobého systému míšní stimulace.

Literatura

 1. Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.
 2. North R. et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized controlled trial. Neurosurgery 2005: 56: 98-107.