Chcete se na něco zeptat? Pokusíme se vám odpovědět. Níže najdete odpovědi na časté otázky k míšní stimulaci (známé také jako neurostimulační léčba) od společnosti Medtronic. Nenašli jste informace, které hledáte? Zeptejte se svého lékaře nebo vyhledejte odborníka ve svém okolí, který vám pomůže najít odpověď na všechny vaše otázky.

Všeobecné otázky k míšní stimulaci

Zeptejte se svého lékaře na metody léčby bolesti, které by vám mohly pomoci. Zvolená léčba bude záviset na typu a intenzitě bolesti a také na tom, jak bude vaše tělo na léčbu bolesti reagovat. Pokud lékař usoudí, že jste dobrým kandidátem pro míšní stimulaci, můžete vstoupit do screeningového zkušebního období, při kterém se zjistí, zda vám tato léčba dokáže poskytnout účinnou úlevu od bolesti.

Pocity, které vznikají při míšní stimulaci, se mohou lišit případ od případu, ale většina pacientů popisuje „mravenčení“ v místě bolesti.

Většina pacientů, kterým léčba pomůže, pociťuje výrazné a trvalé zmírnění chronické bolesti.1 Míšní stimulace však neodstraňuje příčinu bolesti, a proto se míra snížení bolesti liší případ od případu. Neurostimulační léčbu nelze považovat za lék na chronickou bolest. Spíše je to způsob, který vám pomůže bolest zvládnout.

Mícha se může při změnách polohy těla přibližovat nebo oddalovat od elektrod, které vysílají slabé elektrické impulzy. Léčebná hladina, která utlumí bolest při poloze vestoje, může být při poloze vleže nepříjemná. Podle typu neurostimulátoru, pro který se se svým lékařem rozhodnete, můžete buď upravovat úroveň stimulace ručně na svém programátoru, nebo ji neurostimulátor bude automaticky měnit za vás pomocí technologie zvané AdaptiveStim.® Technologii AdaptiveStim nabízí společnost Medtronic pouze v neurostimulátoru RestoreSensor®. Díky adaptivní stimulaci nebudete muset tak často ručně upravovat hladinu stimulace po změně polohy.

Míšní stimulační systém vám nepřinese úlevu od jiných druhů bolesti, například bolesti hlavy, bolesti břicha, bolesti při zlomeninách atd.

Otázky ke screeningovému zkušebnímu období pro míšní stimulaci

Zákrok, jímž se zahájí screeningové zkušební období, zabere přibližně 30 až 90 minut. Zkušební období klasicky trvá přibližně 3 až 7 dní, může však trvat až 30 dní.

Sondy se implantují buď za celkové, nebo za lokální anestezie. Váš lékař rozhodne, zda při zavádění sond (většinou mají podobu tenkých izolovaných drátků) použije lokální, nebo celkovou anestezii. V případě lokální anestezie můžete během zákroku vnímat občasné nepříjemné pocity.

Po implantaci vás může bolet jizva. Tato bolest by měla přibližně do jednoho dne pominout, přesná doba však závisí na konkrétním zákroku. Po zbytek zkušebního období byste neměli pociťovat bolest ani jiné nepříjemné pocity v souvislosti s implantačním zákrokem.

Během screeningového zkušebního období mohou nastat určité komplikace. Nejčastěji dochází k pohybu sondy nebo k infekci. Možné přínosy a rizika proberte se svým lékařem. Veškeré podrobnosti týkající se bezpečnosti a rizik souvisejících s touto léčbou najdete v části Důležité informace k bezpečnosti.

1 až 2 týdny před začátkem zkušebního období vám může váš lékař snížit dávku perorálních léků, které užíváte, nebo vám je zcela vysadit. Pokud budete mít během zkušebního období příliš intenzivní bolesti, můžete dostat perorální léky na utišení. Budete-li chtít přestat užívat předepsané léky proti bolesti, nejprve se poraďte se svým lékařem.

Stupeň úlevy od bolesti se může lehce lišit. Většina pacientů cítí podobnou úroveň stimulace u implantátu jako u zkušební verze. Lékař upraví neurostimulátor tak, aby vám poskytoval nejlepší možnou úlevu od bolesti. Proto je třeba, abyste jej přesně informovali o svých pocitech, a umožnili mu tak vaši léčbu optimálně upravit dle vašich konkrétních potřeb.

Pokud je zkušební období úspěšné, se svým lékařem proberete vhodné termíny implantace systému.

Otázky k dlouhodobé míšní stimulaci

Přínosy míšní stimulace Medtronic mohou být skutečně převratné. Obecně lze říci, že pacienti po implantaci systému míšní stimulace Medtronic pociťují snížení bolestivých příznaků a zlepšení kvality života.1-3 Možné přínosy jsou zejména tyto:

 • Výrazné a trvalé zmírnění chronické bolesti1,3
 • Lepší schopnost provádět každodenní činnosti1
 • Nižší potřeba perorálních léků proti bolesti
 • Relativně nízký výskyt komplikací, pokud se pacient řídí pokyny k použití1

Navíc lze o této léčbě říci následující:

 • Je prokazatelně bezpečná a účinná, pokud se používá správně.
 • Lze ji upravovat tak, aby poskytovala různé hladiny stimulace při různých činnostech a v různých denních dobách.
 • Nabízí možnost vyzkoušet si léčbu na krátkou dobu, ještě před implantací trvalého systému.
 • Není nevratná — je možné léčbu vypnout, případně lze neurostimulační systém chirurgicky vyjmout.

Mezi nejčastěji hlášené problémy, které se mohou vyskytnout po implantaci neurostimulačního systému, patří pohyb sond, infekce, bolest v místě implantace, ztráta léčebného účinku a skutečnost, že léčba nesplnila pacientova očekávání. Seznam nežádoucích účinků spojených s touto léčbou naleznete v části Důležité informace k bezpečnosti.

Zákrok k implantaci neurostimulačního systému trvá přibližně 1 hodinu a může vyžadovat krátkodobou hospitalizaci.

Implantace neurostimulačního systému se typicky provádí za celkové anestezie. Pokud byste rádi využili alternativních možností, promluvte si o tom se svým lékařem.

Každý pacient je jiný a někomu může být doporučena hospitalizace. Blíže vás informuje váš lékař.

Zařízení je velké přibližně jako stopky.

Míšní stimulátor nevydává žádné zvuky. Zařízení není většinou pod oblečením vidět. Obvykle se implantuje do podbřišku nebo hýždí, kde je to nejpohodlnější a nejméně nápadné. Můžete ho nahmatat jako malou bouli pod kůží.

Míšní stimulaci ovládáte pomocí ručního programátoru, který funguje jako dálkový ovladač. Pomocí něj můžete upravovat stimulaci v rozsahu nastavení zvolených lékařem.

Kontrolní návštěvy se typicky provádí jednou za 6 měsíců. Ze začátku léčby však může být zapotřebí upravovat neurostimulační systém častěji, aby se dosáhlo maximální úlevy od bolesti.

Ano, lze jej vypnout nebo chirurgicky odstranit.

Pokud máte implantované elektronické zařízení, při vyšetření MR je nutná opatrnost. Vyšetření MR s neurostimulačními systémy Medtronic pro chronickou bolest* jsou naštěstí možná, ovšem pouze při dodržení správných opatření. Společnost Medtronic nabízí neurostimulační systémy označené značkou CE pro vyšetření MR kdekoli na těle, při splnění určitých podmínek.

*Vyjma přístrojů Itrel® 3, Synergy®, Versitrel®

Literatura

 1. Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.
 2. North R. et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized controlled trial. Neurosurgery 2005: 56: 98-10
 3. Ohnmeiss DD, Rashbaum RF, Bogdanffy GM. Prospective outcome evaluation of spinal cord stimulation in patients with intractable leg pain. Spine. 1996;21:1344-1350.

Zajímá vás, co o neurostimulaci říkají odborníci na léčbu bolesti? Níže si přečtěte odpovědi na časté otázky ohledně míšní stimulace. Odpovídají odborníci na léčbu bolesti, kteří mají více než 5leté zkušenosti se systémy léčby chronické bolesti od společnosti Medtronic.

Lékaři uvedení na této stránce jsou placenými poradci společnosti Medtronic. Společnost Medtronic se jich zeptala na jejich zkušenosti s neurostimulací.

Prof. Eldabe
Prof. Eldabe
Dr. Grigsby
Dr. Grigsby
Dr. Hesseltine
Dr. Hesseltine
Dr. Provenzano
Dr. Provenzano
Dr. Wellington
Dr. Wellington

Odborníci na léčbu bolesti odpovídají na otázky ohledně míšní stimulace

Dr. Provenzano odpovídá:
Je přirozené, že pacienti mají obavy z přítomnosti cizího předmětu ve svém těle. Myslím, že je záhodno na tyto obavy odpovědět. Pravda je, že v této zemi i na celém světě žijí miliony lidí s implantovanými pomůckami — ať už se jedná o srdeční stimulátory nebo totální náhrady kyčelních či kolenních kloubů. Víme, že pro většinu lidí jsou tyto pomůcky nanejvýš vhodné a přínosné.

Samozřejmě jsou s implantovanými přístroji spojeny i určité povinnosti a rizika. Je nezbytné, aby byli pacienti s těmito riziky dobře obeznámeni. Neméně důležité je, aby poskytovatelé zdravotní péče i pacienti vynaložili veškeré úsilí, aby implantované zařízení používali co nejzodpovědněji.

Dr. Grigsby odpovídá:
Svým pacientům připomenu, že se v dnešní době používají miliony implantovaných zařízení. Společnost Medtronic pravidelně testuje bezpečnost svých přístrojů určených k implantaci do těla. A většina osob snáší tuto implantaci dobře. Samozřejmě vždy existují rizika, ale společnost Medtronic i váš lékař udělají všechno pro to, aby jim zabránili. Neurostimulace se používá již přes 30 let. Tato technologie se stále vyvíjí a výrazně roste i úroveň bezpečnosti jejího použití.

Dr. Grigsby odpovídá:
Toto se vztahuje spíše k  zařízením uvolňujícím léky, neboť jejich pumpa je větší než neurostimulátor. Technologie pokročila úžasně kupředu a přístroje jsou díky tomu daleko menší než kdy dřív. U mnoha pacientů nejsou takto drobná zařízení vůbec vidět. Většinou je umístíme do oblasti pod opaskem kalhot, která je vždy zakryta oblečením a kde je přístroj nejméně nápadný.

Na otázku odpovídá prof. Eldabe

Dr. Hesseltine odpovídá:
Tato zařízení jsou určena pro pacienty, u kterých selhaly tradičnější způsoby léčby. K této léčbě se však neuchylujeme jako k poslední možnosti, ale také ji nepoužíváme jako léčbu první linie. Tato zařízení jsou určena k dlouhodobému používání. Nejprve doporučujeme vyzkoušet metody, jako je masáž, fyzioterapie, chiropraxe, akupunktura, léky atd., které jsou neinvazivní a méně nákladné. Pokud jsou tyto přístupy bezvýsledné, je vhodné začít uvažovat o neurostimulačních prostředcích nebo prostředcích s uvolňováním léků.

Nejprve určíme druh bolesti a podle toho stanovíme, zda bude vhodné zkusit neurostimulační léčbu nebo léčbu s uvolňováním léků. Neurostimulace je namířena proti bolesti spojené s nervy v končetinách nebo trupu. Může být například řešením pro pacienta s chronickou bolestí zad nebo nohou, u kterého neměla operace zad žádný výsledek. Léčba s uvolňováním léků je vhodnější pro široce rozšířenou bolest. Pokud je třeba rozhodnout, jakou léčbu zkusit jako první, volím vždy neurostimulační léčbu.

Dr. Wellington odpovídá:
U vhodně vybraných pacientů může být léčba velice účinná. Za svou praxi mohu říct, že úspěšnost v případě míšní stimulace je minimálně 75%. Úspěšnost léčby s uvolňováním léku je rovněž velmi vysoká. Mé zkušenosti s léčbou s uvolňováním léku se vlastně netočí kolem otázky Bude to fungovat?” Spíše se zaměřuji na to, kdy a při jaké dávce léčba zabere.

U mnoha případů došlo po implantaci neurostimulačního prostředku nebo prostředku s uvolňováním léku k velmi výraznému ztišení bolesti a dramatickému zlepšení kvality života. Kvalita života, schopnost normálně fungovat a pracovat a podílet se na rodinném životě – ve všech těchto oblastech byl zaznamenán významný posun k lepšímu. Tyto vyspělé možnosti léčby umožňují lepší kontrolu bolesti a díky tomu mohou pacienti v mnoha případech omezit užívání perorálních léků proti bolesti nebo od něj zcela upustit. Pacienti se vrací do mé ordinace se slovy, že jakmile přestali užívat perorální léky proti bolesti, jejich zamlžené vnímání se znovu rozjasnilo. Pacienti, kteří dříve nevycházeli z domu, zvládnou nyní chodit do obchodů nebo do kostela. Tito lidé se v podstatě vrací k plnohodnotnému způsobu života. To je úžasné.

Dr. Hesseltine odpovídá:
Vysvětlím jim, že si mohou léčbu nejprve vyzkoušet. Místo chirurgického řezu jim provedeme spinální injekci, což pravděpodobně již někdy dříve podstoupili. Pacienti často doufají, že se objeví nový zákrok nebo léčba, které budou ještě lepší než tato možnost. Proto se jim zamlouvá, že tento zákrok není nezvratný. Neurostimulátor nebo pumpu pro uvolňování léku je možné chirurgicky vyjmout, pokud pacientovi nevyhovuje nebo se pacient rozhodne vyzkoušet léčbu jinou.

Dr. Wellington odpovídá:
Při neurostimulaci se využívá elektrický proud o nízkém napětí, který se dodává prostřednictvím elektrod umístěných v epidurálním prostoru. Elektrody jsou uložené uvnitř sond (drátků), které se pomocí jehly zavedou do epidurálního prostoru, což je prostor těsně nad páteřním kanálem, ve kterém se nachází mícha. Míchou vedou dráhy pro přenos bolestivého podnětu. Elektrickými impulzy se tyto signály přeruší, ještě než dorazí do mozku. Bolest je nahrazena pocitem vibrování nebo masírování, který je pro většinu pacientů velmi uklidňující. Neurostimulátor je vlastně podobný kardiostimulátoru, jen namísto srdce stimuluje míchu. Léčbu si můžete nezávazně vyzkoušet v rámci screeningového zkušebního období, před implantací samotného prostředku.

Dr. Provenzano odpovídá:
Míšní stimulace má za cíl zlepšit zvládání bolesti a rovněž pomoci lepšímu fungování pacientů, aby se mohli každý den věnovat tomu, čemu skutečně chtějí. Ať už to je návštěva nákupního střediska. Trávení více času s dětmi nebo vnoučaty. Práce v domácnosti. Nebo lepší výkon v práci.

Dr. Grigsby odpovídá:
Konkrétní zlepšení, kterých chceme dosáhnout, zahrnují zmírnění vedlejších účinků a komplikací plynoucích z chronického onemocnění. Chtěli bychom zlepšit spánek pacientů. Také si přejeme, aby nemuseli užívat tolik léků. Rádi vidíme, pokud pacienti lépe snáší cvičení a mohou více chodit a věnovat se těm každodenním činnostem, které jsou pro ně objektivně realizovatelné.

Na otázku odpovídá prof. Eldabe

Dr. Provenzano odpovídá:
Především může pacientům pomoci se zvládáním bolesti. Ačkoli bolest nemusí zmizet úplně, chceme ji alespoň výrazně zmírnit. Díky lepšímu zvládání bolesti se zlepší i každodenní fungování pacienta. Další výhodou stimulační léčby je její zvratitelnost — na rozdíl od druhé nebo třetí operace zad, které často vyžadují rozsáhlý zákrok. Možnost snížení dávky léků proti bolesti představuje třetí přínos. Pacient může i nadále vyžadovat nějaké léky proti bolesti, ale ve většině případů jde o nižší dávky. Toto snížení dávek, jak doufáme, přinese také zmírnění vedlejších účinků.

Dr. Wellington odpovídá:
Hlavním cílem neurostimulační léčby je zlepšit zvládání bolesti a skrz ně zlepšit také každodenní fungování a zvýšit kvalitu života. Modulace centrálního nervového systému (prostřednictvím míchy) oproti perifernímu nervovému systému může přinášet výrazně lepší úlevu od bolesti. Neurostimulační systémy společnosti Medtronic jsou schválené k použití při vyšetřeních MR.*

Neurostimulace, na rozdíl od mnoha dalších druhů léčby, nevyžaduje podávání léků. Není třeba čekat, než léky zaberou. Účinek stimulace je okamžitý. Nehrozí žádné vedlejší účinky léčiv. V mnoha případech mohou pacienti díky neurostimulační léčbě snížit nebo zcela přerušit užívání léků. U některých pacientů, kteří stále vyžadují medikaci, může užívání těchto léků současně s neurostimulací přinést lepší zvládání bolesti. S dálkovým ovládáním máte úplnou kontrolu nad svou neurostimulační léčbou. Máte možnost upravovat nastavení v průběhu dne podle svých aktuálních potřeb.

*Vyjma přístrojů Itrel® 3, Synergy®, Versitrel®

Dr. Provenzano odpovídá:
Jako součást pohovoru lékaře a pacienta při zvažování zkušební míšní stimulace a potenciálního zavedení implantátu je nutné pacienta obeznámit s riziky spojenými s implantací. Snažíme se tato rizika co nejvíce omezit, ale některá zde přesto jsou. U trvalého implantátu jsou některá rizika podobná jako u zkušební verze, například krvácení, infekce a poškození nervů. Hrozí také bolest hlavy s původem z míchy. Po implantaci prostředku se zaměřujeme i na další komplikace. Riziko infekce se snažíme omezit na nejnižší možnou míru, protože infikovaný systém je většinou zapotřebí vyjmout.

Dále hrozí pohyb sond, například pokud pacient provádí činnosti, při kterých se sonda příliš zatěžuje, což může způsobit její posunutí. Při posunutí se může stát, že již nebude možné mírnit bolest v původním místě, které bylo pro pacienta zdrojem obtíží. V takovém případě se nejprve pokusíme přeprogramovat systém a zjistit, zda lze původní místo znovu pokrýt. Pokud to možné nebude, může být vyžadován revizní chirurgický zákrok, při kterém bude sonda vrácena zpět do správné polohy.

Dr. Grigsby odpovídá:
S každým chirurgickým zákrokem jsou spojena určitá rizika, mimo jiné riziko infekce. V případě infekce dané oblasti může být zapotřebí systém odstranit. V místě řezu nebo v místě vložení prostředku se může objevit bolest nebo nepříjemné pocity. Při zákroku se zavádí jehla do oblasti páteře a výjimečně může způsobit poškození míchy a následné poškození nebo paralýzu nervů. Při pohybu nebo posunutí sondy hrozí ztráta stimulačního profilu. Pokud toto nastane, pokusíme se systém přeprogramovat, popřípadě může být zapotřebí provést chirurgický zákrok a systém zkontrolovat. Prostředek je velmi spolehlivý, ale přesto hrozí riziko selhání hardwaru. Například může být zapotřebí vyměnit baterii.

Dr. Provenzano odpovídá:
Pacienty, kteří trpí chronickou bolestí, musím bohužel pokaždé varovat, že pro ně léčba nemusí nutně existovat. V rámci možností se snažíme dosáhnout co nejlepší úlevy od bolesti. Abychom toho mohli dosáhnout, musí se pacienti do léčby bolesti aktivně zapojit. Od pacientů s míšním stimulačním systémem se může vyžadovat další návštěva lékaře za účelem přeprogramování prostředku. V některých situacích také nemusí být stimulace již tak příjemná, jako byla ze začátku, nebo může být vysloveně nepříjemná. V takovém případě se budeme soustředit na přeprogramování systému, abychom znovu navodili příjemný pocit, který pacient zprvu zažíval. Pokud se pacient tímto způsobem aktivně účastní své léčby, může od ní očekávat lepší výsledky.

Dr. Provenzano odpovídá:
Toto je jedna z mála chirurgických operací, jejíž účinky si můžete vyzkoušet ještě před zavedením trvalého implantátu. Už budete vědět, jaké výsledky lze očekávat. Vyzkoušíte si práci se systémem a zjistíte, zda vám skutečně pomáhá bolest lépe zvládat. Dalším přínosem zkušební verze míšního stimulátoru je to, že neničí tkáň a není nezvratná. Na konci zkušebního období se sonda odstraní. Pokud zkušební systém nijak nepomohl vaše bolesti zmírnit ani nezlepšil kvalitu vašeho života, nemusíte přistoupit k trvalé implantaci.

Dr. Provenzano odpovídá:
Pacienti, kteří zvažují, že zkušební míšní stimulátor vyzkouší, by měli probrat rizika se svým lékařem. Mezi přidružená rizika může patřit krvácení, infekce a poškození nervů. Hrozí také bolest hlavy s původem z míchy. Děláme vše pro to, abychom těmto rizikům předešli, ale pacienti s nimi musí být obeznámeni.

Na otázku odpovídá prof. Eldabe

Dr. Provenzano odpovídá:
Pokud se pacient rozhodne vyzkoušet zkušební verzi míšního stimulátoru a potenciálně i jeho implantovanou verzi, mimo jiné jej požádáme, aby podstoupil psychologické vyšetření. Ještě před zhodnocením, zda zahájit zkušební období, z tohoto posudku zjistíme, zda nejsou u pacienta přítomny nějaké psychické stavy, které by vyžadovaly další léčbu. Například se u pacienta může objevovat vysoký stupeň deprese nebo úzkosti, se kterými mu můžeme pomoci, než přikročíme ke zkušební stimulaci. Děláme to proto, že skutečně chceme zajistit, aby pacient získal z této léčby co nejvíce.

Dr. Provenzano odpovídá:
Technologie míšní stimulace pokročila úžasným způsobem kupředu. Baterie jsou nyní mnohem menší. Díky tomu nejsou již tak nápadné. A navíc se tyto prostředky implantují do míst, která bývají zakryta oděvem. Prostředek tedy bude ještě nenápadnější.