Co je míšní stimulace (neurostimulační léčba)?

Míšní stimulace je zajišťována malým míšním stimulátorem, což je zařízení podobné kardiostimulátoru, které se implantuje pod kůži, jen na jiné místo než kardiostimulátor. Neurostimulátor přivádí do páteře slabé elektrické impulzy a v místě chronické bolesti vytváří brnivý pocit.

Jaký je cíl míšní stimulace

Profesor Sam Eldabe
James Cook University Hospital, Middlesbrough, Velká Británie

"Cílů je hned několik, ale především chceme snížit intenzitu bolesti."

Jak míšní stimulace funguje

Míšní stimulace poskytuje úlevu od bolesti tím, že pozmění bolestivý signál, než dorazí do mozku. Neurostimulátor vysílá do mozku slabé elektrické impulzy, které jsou rychlejší než bolestivé signály. Jinými slovy – tyto impulzy dokážou bolest předběhnout.

Na ručním programátoru můžete měnit sílu a místo stimulace. Například můžete nastavovat různé hladiny stimulace pro různé denní doby či různé aktivity, například pro chůzi, spánek nebo sezení.

Přečtěte si o přínosech a rizicích míšní stimulace

 

Neurostimulace v akci

Podívejte se, jak si neurostimulátor od společnosti Medtronic s bolestí poradí.

V závislosti na typu neurostimulačního systému může přístroj nabízet funkci adaptivní stimulace, která automaticky upraví hladinu stimulace při změně polohy. Tato technologie se nazývá AdaptiveStim® a je schopna si zapamatovat nastavení příjemné hladiny stimulace ve vašem přístroji pro každou polohu těla a toto nastavení automaticky aplikovat pokaždé, když změníte polohu. Bez této technologie je nutné provádět změny ručně.

Co o neurostimulaci říkají pacienti

Daniel

Neurostimulační systém implantován panem Sivakumarem, konzultujícím neurochirurgem
„V místě, na kterém jsem dříve cítil bolest, jsem náhle vnímal celkem příjemné, uvolňující a masírující elektrické vibrace. Bolest prostě zmizela.“”

Součásti neurostimulačního systému

Kompletní systém míšní stimulace neboli neurostimulační systém se skládá z několika součástí:

  • Neurostimulátor – Zařízení podobné kardiostimulátoru, které vysílá slabé elektrické impulzy a většinou se chirurgicky zavádí pod kůži v oblasti břicha nebo horní části hýždí.
  • Sondy – Tenké izolované drátky přivádějící neurostimulační impulzy do epidurálního prostoru kolem páteře.
  • Programátor lékaře – Počítač v nemocnici, jehož pomocí může lékař upravovat neurostimulační systém a hladiny stimulace tak, aby se dosáhlo co nejúčinnější úlevy od bolesti.
  • Ruční programátor – Zařízení podobné dálkovému ovladači, pomocí kterého si můžete sami upravit intenzitu úlevy od bolesti, pokud se bolest v průběhu dne nebo při různých činnostech mění.

Součásti neurostimulačního systému

Podívejte se, jak vypadají součásti neurostimulačního systému společnosti Medtronic.


Neurostimulační systém nevydává žádný zvuk. Můžete jej vnímat jako malou vybouleninu pod kůží, ale většinou není pod oblečením vidět.

Být chráněn i v budoucnosti

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) je důležitý diagnostický nástroj a jedním z nejčastěji používaných testů na světě. Míšní stimulační systémy od společnosti Medtronic s technologií SureScan® MRI jsou jedinými systémy svého druhu, které poskytují úlevu od chronické bolesti a zároveň je lze bezpečně* používat v prostředí MR při snímání kterékoli části těla.

*Za specifických podmínek; vyžaduje implantovatelný neurostimulátor SureScan® a sondy Vectris® SureScan.