Jak bude implantace neurostimulačního systému probíhat

Pokud se se svým lékařem rozhodnete přistoupit k neurostimulační léčbě chronické bolesti, při chirurgickém zákroku vám implantujeme systém. Tento zákrok se provádí v nemocnici. Délka vašeho pobytu v nemocnici bude závislá na rozhodnutí vašeho lékaře a běžných nemocničních postupech.

Během zákroku:

 • Položíme vás na operační stůl na sále, pravděpodobně břichem dolů.
 • Dostanete léky, po kterých se možná budete cítit ospalí a unavení.
 • Pokud jsme již odebrali vaše screeningové zkušební sondy, lékař provede malý řez (dlouhý přibližně 5 až 10 cm) v oblasti břicha, zad nebo hýždí a pomocí jehly zavede sondy (lékařské drátky), které slouží k vedení stimulace do epidurálního prostoru kolem vaší míchy. Pokud máte stále zavedené screeningové zkušební sondy, lékař znovu otevře původní řez a připraví tyto sondy na připojení k neurostimulátoru.
 • Lékař provede druhý řez (také dlouhý cca 5 až 10 cm) a vytvoří v něm dostatečně velkou podkožní kapsu, aby se do ní vešel neurostimulátor.
 • Poté připojí sondy k neurostimulátoru.
 • Jsou-li sondy a neurostimulátor ve správné poloze, lékař uzavře řez a dokončí chirurgický zákrok.
 • Tento zákrok trvá přibližně 1 až 3 hodiny.

Co o neurostimulaci říkají pacienti

Daniel

Neurostimulační systém implantován panem Sivakumarem, konzultujícím neurochirurgem
„Znovu jsem se začal stýkat s přáteli. Vydržím teď déle na nohách. Začínám si znovu budovat svůj život.“"

Seznamte se se skutečnými životními příběhy dalších pacientů

Rizika neurostimulační léčby

Míšní stimulační systém se chirurgicky zavádí pod kůži. Mezi nejčastěji hlášené problémy, které se mohou vyskytnout po implantaci neurostimulačního systému, patří pohyb sond, infekce, bolest v místě implantace, ztráta léčebného účinku a skutečnost, že léčba nesplnila pacientova očekávání. Seznam nežádoucích účinků spojených s touto léčbou naleznete v části Důležité informace k bezpečnosti.

Možné přínosy a rizika této léčby proberte vždy se svým lékařem.

Jak budou probíhat první týdny rekonvalescence

Po implantačním zákroku se musíte řídit pokyny lékaře ohledně pooperační péče a docházet na všechny naplánované kontrolní návštěvy.

Po operaci budete nejspíše po dobu několika dní vnímat nepříjemné pocity v místě operační rány. Bolestivost v místě chirurgického zákroku je přibližně stejná, jako byste tam měli modřinu. Pokud toto místo začne otékat, být více bolestivé nebo zčervená, uvědomte lékaře. Po zhojení již místo, kam byl neurostimulátor zaveden, nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Bezprostředně po zákroku vám může lékař:

 • doporučit, abyste místo chladili ledem po dobu 24 hodin, což pomůže snížit bolestivost a otékání,
 • předepsat léky na utišení bolesti způsobené zákrokem,
 • předepsat antibiotika pro prevenci infekce.

Po dobu 2 až 8 týdnů od zákroku můžete cítit bolest v místě implantace neurostimulátoru. Tato bolest je způsobená procesem hojení tkáně. Dochází k ní u všech typů implantačních zákroků. Je to přirozená reakce těla na implantát.

Lékař vám může doporučit, abyste v tomto období omezili své aktivity. Možná se budete muset vyhnout zdvihání předmětů, ohýbání a otáčivým pohybům. Tělo tak bude mít dostatek času k vytvoření jizevnaté tkáně, která pomůže zajistit sondu na místě. Po uplynutí prvních 6 až 8 týdnů již budete moci provádět tyto typy pohybů s běžnou mírou opatrnosti.

Překonání bolesti zad a dolních končetin od vás vyžaduje určité závazky. Budete se muset naučit zacházet s programátorem pacienta a k zajištění úspěšnosti může být rovněž třeba podstoupit i další způsoby léčby bolesti, například rehabilitaci.

Po zhojení již místo, kam byl neurostimulátor zaveden, nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Pokud však vykonáváte namáhavé nebo opakující se činnosti, které mohou neurostimulátor nebo sondy poškodit, promluvte si se svým lékařem.

Až uplyne několik týdnů, můžete vyzkoušet některé své oblíbené činnosti, například si vyjít na procházku, vyjet si na výlet na kole nebo si zajít do kina. Následně (a po konzultaci s lékařem) si stanovte cíle v dalších činnostech, které byste chtěli vyzkoušet, nebo v úkolech, jež byste chtěli splnit. Své pokroky si zaznamenávejte.

Změna nastavené léčby bolesti

Jak se budete postupně vracet k běžným každodenním činnostem a aktivitám, na které jste byli zvyklí, možná zjistíte, že se vám bolest při některých z nich či v určitých denních dobách vrací. Bolest však může i naprosto nepředvídatelná, bez jakéhokoli vzorce. Na tyto změny v příznacích bolesti můžete reagovat úpravou své léčby pomocí programátoru. Tento ruční přístroj funguje jako dálkové ovládání, které řídí implantovaný prostředek. Poskytuje bezpečný a snadný způsob, jak se aktivně účastnit procesu redukování bolesti.

MyStim programmer for neurostimulation therapy
Programátor MyStim pro neurostimulační léčbu

Lékař použije počítačový programátor ve své ordinaci a pomocí něj naprogramuje nastavení vašeho implantovaného prostředku. Vy budete k mírnění svých bolestí používat ruční programátor, který je zde vyobrazen.

Ruční programátor MyStim® vám umožní měnit sílu a místo působení stimulace, nastavovat různé úrovně stimulace na různé denní doby a rozličné činnosti, například chůzi, spánek nebo sezení, a optimalizovat úlevu od bolesti na základě změn v intenzitě bolesti v průběhu dne a během různých činností.

Jak vypadá každodenní život s neurostimulační léčbou

Pro všechny typy léčby bolesti obecně platí: abyste mohli být spokojeni s jejími výsledky, je třeba mít realistická očekávání. Důležité je zapamatovat si, že neurostimulací se neodstraní příčina bolesti ani se jí nevyléčí onemocnění, které bolest způsobuje. Spíše vám tato léčba pomůže lépe zvládat bolest.1,2

Po počátečním období rekonvalescence byste měli být schopni vést aktivnější život a sami si bolest tlumit pomocí dálkového programátoru. Jednou za čas se sejdete se svým lékařem, abyste ho informovali o průběhu své léčby a on mohl zkontrolovat váš stav.

Promluvte si s lékařem o tom, jaké činnosti smíte provádět a při jakých budete muset být opatrní.

Svému lékaři ihned zavolejte, jakmile:

 • pocítíte silnější nebo neobvyklou bolest,
 • povšimnete si změn v účinnosti léčby bolesti,
 • myslíte si, že potřebujete zvýšit intenzitu léčby.

Literatura

 1. Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.
 2. North R. et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized controlled trial. Neurosurgery 2005: 56: 98-107.