Jaké jsou přínosy míšní stimulace?

Přínosy míšní stimulace Medtronic mohou být skutečně převratné. Obecně lze říci, že pacienti po implantaci systému míšní stimulace Medtronic pociťují snížení bolestivých příznaků a zlepšení kvality života.1-3

Co o neurostimulaci říkají pacienti

Deborah
Neurostimulační systém implantován panem Parkem, konzultujícím neurochirurgem

[Na škále bolestivosti] „Pokud je 10 nejvyšší stupeň, pravidelně jsem se nacházela někde mezi 9 a 10, ale s míšním stimulátorem mi úroveň pociťované bolesti ihned poklesla přibližně k 5. To byla opravdu velká úleva.“"

Mezi přínosy míšní stimulace patří:

Výrazné a trvalé zmírnění chronické bolesti1,3
6 měsíců od implantace dosáhlo 48 % pacientů trpících trvalou bolestí dolních končetin po operaci (n = 50) a léčených míšní stimulací v kombinaci se standardními metodami léčby minimálně 50% zmírnění bolesti dolních končetin ve srovnání s výchozím stavem. Naproti tomu stejné úlevy dosáhlo 9 % pacientů (n = 44) léčených pouze standardními metodami léčby (včetně mj. perorálních léčiv, nervových bloků, epidurálních kortikosteroidů, fyzikální a psychologické rehabilitační terapie, chiropraktické péče, avšak bez zákroku a bez léčby s podáváním léků).1

scs pain relief 6 months graph

Lepší fungování a schopnost podílet se na každodenních činnostech1
6 měsíců od implantace dosáhli pacienti trpící chronickou bolestí zejména dolních končetin po operaci a léčení míšní stimulací v kombinaci se standardními metodami léčby výrazného zlepšení v oblasti kvality života (QoL). Naproti tomu pacienti léčení pouze standardními metodami léčby tohoto zlepšení nedosáhli.

Nižší potřeba léků proti bolesti2
U pacientů trpících chronickou bolestí zad nebo dolních končetin po operaci vyžadovalo méně pacientů ze skupiny léčené míšní stimulací (n = 23) zvýšení dávky opioidních léčiv ve srovnání s pacienty léčenými opakovaným chirurgickým zákrokem (n = 26) (13 % vs. 42 %).2

Relativně nízký výskyt komplikací1-3

Pokud se léčba používá správně: 31 % pacientů s chronickou bolestí především dolních končetin a léčených míšní stimulací (n = 42) vyžadovalo revizní chirurgický zákrok pro vyřešení jedné nebo více komplikací v období maximálně 24 měsíců. Z tohoto počtu 89 % pacientů prohlásilo, že „na základě svých dosavadních zkušeností by s touto léčbou znovu souhlasili“.1

Snížení potřeby léků proti bolesti

Profesor Sam Eldabe
James Cook University Hospital, Middlesbrough, Velká Británie

"Dle mých pozorování má většina pacientů, kteří se rozhodnou pro míšní stimulaci, velmi silnou motivaci, jíž je snížení dávek léků proti bolesti."

Jaká jsou rizika míšní stimulace?

Léčebné metody od společnosti Medtronic jsou vyvíjeny v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními normami. Stejně jako u jiných zákroků hrozí i zde rizika, která je třeba před vlastním rozhodnutím pečlivě zvážit.

 • Následkem zákroku může dojít ke komplikacím, jako je infekce, bolest v místě zákroku a krvácení do epidurálního prostoru
 • Po zavedení neurostimulačního systému pod kůži může dojít mimo jiné ke škubání či zlomení sondy nebo pohybu sond v epidurálním prostoru, což může následně vyžadovat přeprogramování systému či chirurgickou výměnu sond.
 • Tyto stavy mohou způsobit nepříjemné pocity ze stimulace nebo ztrátu léčebného účinku, ale mohou být řešitelné přeprogramováním systému nebo chirurgicky

Existují i další, velmi vzácné komplikace. Podrobné informace týkající se bezpečnosti a rizik najdete v části Důležité informace k bezpečnosti. Přínosy a rizika této léčby rovněž proberte se svým lékařem nebo operujícím chirurgem.

Jaké jsou výhody oproti jiným způsobům léčby?

Míšní stimulace nabízí několik výhod oproti jiným způsobům léčby chronické bolesti:

 • Na rozdíl od ostatních terapií či zákroků pro léčbu chronické bolesti si můžete míšní stimulaci vyzkoušet ještě před jejím nasazením v rámci dlouhodobé léčby a zjistit tak, jak vám pomáhá s tlumením bolesti.
 • K tomuto otestování slouží takzvané screeningové zkušební období. Použijeme speciální jehlu, která se používá při epidurální anestezii. Avšak do epidurálního prostoru namísto vstříknutí léčiv zavedeme dočasné zdravotnické drátky neboli sondy. V některých případech se namísto zavedení jehlou odstraní část kosti a vytvoří se prostor pro implantaci sondy.
 • Tento zákrok nemusí být trvalý. Neurostimulátor je možné vypnout nebo chirurgicky vyjmout, pokud se rozhodnete, že vám tato léčba nevyhovuje.
 • Na rozdíl od perorálních léčiv, které se krevním oběhem dostávají do celého těla, je míšní stimulace zaměřena pouze do té oblasti, ve které cítíte bolest.
 • Míšní stimulace vám může přinést úlevu i v případech, kdy selhaly jiné způsoby léčby, například léky nebo injekce proti bolesti.1

Proč bych si měl/a vybrat míšní stimulační systém od společnosti Medtronic?

Míšní stimulační systémy vyrábí více společností. Při výběru vhodného systému je důležité, abyste si se svým lékařem zjistili o těchto společnostech více informací a také se informovali o tom, jaké mají s vývojem této terapie zkušenosti.

Zde jsou některá důležitá fakta, jež je dobré vědět o společnosti Medtronic, která již mnoho let dodává špičková řešení pro oblast neurostimulace:

 • Společnost Medtronic vyvinula neurostimulační léčbu, která byla schválena k prvnímu klinickému použití v roce 1984.
 • Společnost Medtronic nabízí neurostimulační systémy schválené pro použití v systémech MR kdekoli na těle.*
 • Společnost Medtronic dokázala díky míšní stimulaci proměnit život stovkám tisíců lidí trpících chronickými bolestmi.
 • Společnost Medtronic je celosvětovou špičkou v oblasti lékařských technologií, největší společností vyrábějící zdravotnické prostředky na světě a vedoucím dodavatelem neurostimulačních systémů v Evropě.
 • Pouze společnost Medtronic nabízí technologii AdaptiveStim®, která automaticky upraví úroveň stimulace při změně polohy mezi polohou zpříma (vsedě nebo ve stoje), polohou vleže nebo polohou zpříma s prováděním aktivity.
 • Společnost Medtronic nabízí nejširší sortiment možností léčby včetně dobíjitelných a nedobíjitelných neurostimulačních systémů, díky čemuž dokáže vyhovět vašim konkrétním potřebám na úlevu od bolesti.
 • Lékaři i pacienti se mohou spolehnout na nejrozsáhlejší dostupnou informační síť od společnosti Medtronic — ve více než 120 zemích po celém světě můžete najít lékaře, kteří jsou obeznámeni s léčbou chronické bolesti vyvinutou společností Medtronic.
 • Míšní stimulátory od společnosti Medtronic lze také používat společně s kardiostimulátorem nebo implantovatelným kardioverter-defibrilátorem (ICD).

*Za specifických podmínek; vyžaduje implantovatelný neurostimulátor SureScan® a sondy Vectris® SureScan.

Literatura

 1. Kumar K, Taylor RS, Jacques L, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomized controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain. 2007;132:179-188.
 2. North R. et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized controlled trial. Neurosurgery 2005: 56: 98-107
 3. Ohnmeiss DD, Rashbaum RF, Bogdanffy GM. Prospective outcome evaluation of spinal cord stimulation in patients with intractable leg pain. Spine. 1996;21:1344-1350.
 4. Linderoth B, Meyerson BA. (1995) Dorsal column stimulation: modulation of somatosensory and autonomic function. V: McMahon SB and Wall PD. The neurobiology of pain. Seminars in the Neurosciences, Academic Press, London; 7: 263–277.