Co je to adaptivní stimulace?

Společnost Medtronic neustále rozvíjí možnosti neurostimulační léčby, aby mohla zlepšovat kvalitu života pacientů trpících chronickou bolestí. Jednou z inovací je adaptivní stimulace neboli AdaptiveStim. Cílem adaptivní stimulace je, abyste nemuseli tak často ručně upravovat stimulační program, když změníte polohu – například když se ze stoje posadíte, nebo ležíte a otočíte se z levého boku na pravý. Pro pacienty to může znamenat návrat k aktivnějšímu a plnohodnotnějšímu životu.1 Tuto novou technologii nabízí pouze společnost Medtronic, a to výhradně s neurostimulátorem RestoreSensor®.

Co o adaptivní stimulaci říkají pacienti

Daniel

„Lékaři mi řekli o technologii AdaptiveStim, protože se opravdu ze všech sil snažím vést normální život.“

K čemu adaptivní stimulace slouží?

V průběhu každého dne několikrát měníte polohu – z polohy vsedě do polohy vleže, z polohy vleže do polohy vestoje nebo v poloze ve stoje vykonáváte nějakou aktivitu (chůze, běh atd.). Při změnách polohy se mícha může přiblížit nebo oddálit od elektrod, které vysílají slabé elektrické impulzy.2,3

Proto je možné, že hladina stimulace, která blokuje bolest při poloze ve stoje, vám bude při poloze vleže nepříjemná. Může být tedy zapotřebí změnit na programátoru hladinu stimulace.1 Je dokonce možné, že se při změně polohy změní i oblast, kde bolest cítíte. To si může znovu vyžádat změnu stimulace pomocí programátoru.

Díky technologii AdaptiveStim můžete žít aktivněji a nemusíte ručně měnit nastavení tak často jako u terapie bez této technologie. Technologie AdaptiveStim automaticky upraví nastavení za vás, abyste si mohli lépe užívat svého nového života.1

Jak adaptivní stimulace funguje

"Podívejte se, jak se adaptivní stimulace automaticky přizpůsobuje změnám polohy těla. (Video vytvořené v roce 2014)"

Technologie AdaptiveStim se automaticky přizpůsobí vaší poloze

Technologie AdaptiveStim si zapamatuje stimulační program, který jste v té které poloze zvolili, a při příštím přesunu do této polohy podle něj automaticky upraví nastavení.

Technologie AdaptiveStim, dostupná pouze od společnosti Medtronic, dokáže následující:

  • Rozpozná změny polohy.
  • Je schopna si z předchozích použití zapamatovat poslední optimální nastavení stimulace při poloze ve stoje, vsedě nebo vleže, příp. při aktivitě ve stoje (např. při běhu).
  • Reaguje automatickou změnou stimulace podle optimálních nastavení pro každou polohu.

Co o adaptivní stimulaci říkají pacienti

Marty

„Zapněte to a nechte to být – tak to funguje u mě. A opravdu to pomáhá.“"

Jak technologie AdaptiveStim funguje?

Technologie AdaptiveStim používá měřič zrychlení; podobná zařízení používají chytré telefony a herní systémy k zjištění změny polohy. Stejně jako chytrý telefon ví, kdy je držen vodorovně nebo svisle, a podle toho upraví orientaci obrazovky, rozpozná technologie AdaptiveStime, zda stojíte, sedíte, ležíte nebo jste na nohách a provádíte nějakou aktivitu, a podle toho nastaví stimulaci.

Po zákroku vám lékař pomůže naprogramovat na neurostimulátoru různá nastavení pro situace, kdy sedíte, ležíte nebo stojíte a hýbete se. Technologie AdaptiveStime si tato nastavení uloží a použije je, kdykoli změníte polohu.

Co o adaptivní stimulaci říkají pacienti

Eva

„Když stojím nebo když někam jdu, AdaptiveStim funguje automaticky. Jednoduše přejde na správné nastavení, které potřebuji, a já nemusím programátor tolik používat, což je velká výhoda.“"

Jak moc je to účinné?

Společnost Medtronic pravidelně provádí klinické studie ke zhodnocení účinnosti svých terapií. Při nedávné studii na systému RestoreSensor s technologií AdaptiveStim se zjistilo, že:

  • pro 88,7 % pacientů přinesla polohově-adaptivní stimulace klinické výhody;
  • 90,1 % pacientů účastnících se klinické studie funkci AdaptiveStim nechávalo zapnutou po většinu času nebo ji vůbec nevypínalo;1
  • 86,5 % pacientů v této klinické studii hlásilo větší úlevu od bolesti anebo větší praktičnost použité léčby;1
  • 80,3 % pacientů účastnících se klinické studie potvrdilo pohodlnější přechod z jedné polohy do druhé.1

Literatura

  1. Schultz et al. Sensor-Driven Position-Adaptive Spinal Cord Stimulation for Chronic Pain. Pain Physician 2012; 15:1-12.
  2. Cameron T, Alo KM. Effects of posture on stimulation parameters in spinal cord stimulation. Neuromodulation 1998; 1:177-183.
  3. Olin JC, Kidd DH, North RB. Postural changes in spinal cord stimulation perceptual thresholds. Neuromodulation 1998; 1:171-175.