Inovace v míšní stimulaci

Zajímá vás, čím se míšní stimulátory (neurostimulátory) Medtronic liší od ostatních? Seznamte se s některými inovacemi v pokročilých metodách tišení bolesti dostupnými výhradně u společnosti Medtronic.

AdaptiveStim®: Součást neurostimulátoru RestoreSensor®

  • Pozná každou změnu polohy – Díky adaptivní stimulaci neboli AdaptiveStim nebudete muset tak často ručně upravovat hladinu stimulace po změně polohy.
  • Učí se z předchozích nastavení – Je schopna si z předchozích použití zapamatovat poslední optimální nastavení stimulace při poloze ve stoje, vsedě nebo vleže, příp. při aktivitě ve stoje (např. při běhu).
  • Automaticky zasáhne – Funkce AdaptiveStim upraví stimulaci podle optimálních nastavení pro danou polohu.

Více informací o funkci AdaptiveStim

Technologie SureScan® MR

  • Bezpečné* použití v prostředí MR –Systémy míšní stimulace Medtronic přinesou úlevu od bolesti a zároveň je lze bezpečně* použít při vyšetření magnetickou rezonancí (MR) jakékoli části těla.

Další informace o technologii SureScan a skenech MR

Zjistěte více o přínosech a rizicích míšní stimulace

*Za specifických podmínek; vyžaduje implantovatelný neurostimulátor SureScan® a sondy Vectris® SureScan.

Inovace v terapii s cíleným podáváním léků

Společnost Medtronic je zvyklá být v čele. Jako první vyvinula terapii s cíleným podáváním léků k léčbě chronické bolesti a má za sebou více než 20 let zkušeností s vývojem této lékařské technologie.

Proč se tedy rozhodnout pro lékovou pumpu Medtronic? Čtěte dál a dozvíte se o inovacích v cíleném podávání léků, jaké nabízí pouze společnost Medtronic.

Osobní aplikátor léčby myPTM

myPTM Personal Therapy Manager

Osobní aplikátor léčby myPTM® byl vyvinut pro pacienty, kteří jsou léčeni morfiem. Jedná se o ruční přístroj, který komunikuje s lékovou pumpou SynchroMed® II. Díky němu se můžete věnovat tomu, co je pro vás nejdůležitější, a znovu si užívat každý den svého života.

  • Praktické řešení – Malý a lehký ruční ovladač komunikuje s lékovou pumpou SynchroMed II.
  • Bolest pod kontrolou – Umožní vám aplikovat si zvýšenou dávku léku proti bolesti v případě potřeby a v rámci mezí nastavených lékařem.
  • Ovládání jediným tlačítkem – Jednoduché použití

Intratekální katétr Ascenda

Intratekální katétr Ascenda® je poslední inovací v systému podávání léků Medtronic pro zvládání chronické bolesti. Katétr je tenká ohebná hadička, která přivádí lék proti bolesti z pumpy do tekutiny obklopující míchu.

Pacienti i lékaři se naučili na společnost Medtronic spoléhat kvůli jejím mnohaletým zkušenostem, technologiím, kvalitě služeb, účinnému tlumení bolesti a možnosti návratu ke každodenním činnostem.

Zjistěte více o přínosech a rizicích terapie s cíleným podáváním léků.