Přínosem léčeb chronické bolesti od společnosti Medtronic je, že si je smíte nejprve vyzkoušet a zjistit, zda dokážou vaše chronické bolesti zmírnit. Až poté se můžete rozhodnout nechat si zavést dlouhodobou verzi.

Zjistěte více o screeningovém testu pro míšní stimulaci

Vhodní kandidáti pro míšní stimulaci

Profesor Sam Eldabe

James Cook University Hospital, Middlesbrough, Velká Británie
„Dle mého názoru může pacientům s takzvanou neuropatickou bolestí nebo s bolestí s nervovým původem nejlépe pomoci míšní stimulace.“"

Zjistěte více o screeningovém testu pro terapii s cíleným podáváním léků

Vhodní kandidáti pro terapii s cíleným podáváním léků

Dr. Eric Grigsby

Specialista na léčbu bolesti, Kalifornie
„Vhodnými kandidáty pro terapii s intratekálním podáváním léků jsou pacienti trpící silnými bolestmi, které výrazně zhoršují kvalitu jejich života…“

Alternativa k nápravnému chirurgickému zákroku

Mnoho pacientů vyzkouší léčby chronické bolesti od společnosti Medtronic až po neúspěšné operaci zad. Se svým lékařem se pro ně ale můžete rozhodnout dříve. Léčby chronické bolesti od společnosti Medtronic nejsou nevratné. Můžete si nejprve terapii vyzkoušet a pak se rozhodnout. Díky své flexibilitě jsou dobrou alternativou k trvalejším chirurgickým zákrokům, například spinální fúzi, laminektomii a neuroablaci.

Léčitelné bolestivé stavy

Se svým lékařem proberte vhodné možnosti léčby chronické bolesti. Léčby chronické bolesti od společnosti Medtronic mohou být dobrou volbou, pokud se u vás objevila chronická bolest zad nebo nohou nebo chronická bolest spojená s jedním z těchto stavů:

  • syndrom „Failed back surgery syndrome“ (FBSS) / „Failed Back Syndrome“ (FBS),
  • kořenový bolestivý syndrom nebo radikulopatie vedoucí k bolesti sekundárně k FBSS / FBS nebo vyhřezlé ploténce,
  • bolest postlaminektického původu,
  • několikanásobné operace zad,
  • neúspěšná operace ploténky,
  • bolest z vyhřezlé ploténky nereagující na standardní či chirurgické způsoby léčby / degenerativní onemocnění plotének (DDD),
  • periferní kauzalgie,
  • epidurální fibróza,
  • arachnoiditida nebo lumbální adhezivní arachnoiditida,
  • komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), reflexní sympatetická dystrofie (RSD) nebo kauzalgie.

Pokud vám lékař není ochoten či schopen nabídnout další možnosti léčby, požádejte o doporučení k odborníkovi na léčbu bolesti. Případně si můžete odborníka na léčbu bolesti, který je obeznámen s léčbami chronické bolesti od společnosti Medtronic, ve svém okolí najít sami.